คำแนะนำหลังการทำวีเนียร์,ครอบฟัน,สะพานฟัน

อาการที่อาจพบได้หลังจากการทำครอบฟัน

 • การทำครอบฟันจะแบ่งการรักษาเป็นสองช่วง คือ

ครั้งแรก แพทย์จะทำการกรอแต่งเนื้อฟัน พิมพ์ปาก และทำครอบฟันชั่วคราว

 • ครอบฟันชั่วคราวทำจาก อะคริลิก และยึดด้วยซีเมนต์ชั่วคราวสีขาวทึบ
  • อาจมีเศษซีเมนต์หลงเหลืออยู่สามารถแปรงด้วยแปรงสีฟันออกได้
  • หลีกเลี่ยงอาหารแข็ง และ เหนียว เนื่องจากอาจทำให้ครอบฟันชั่วคราวหลุด
  • หากครอบฟันชั่วคราวหลุดให้ทำความสะอาดและตากให้แห้ง เก็บไว้นำมาให้ทันตแพทย์
  • ฟันที่เป็นฟันธรรมชาติอาจมีอาการเสียวเมื่อทานของเย็นหรือของหวานได้ เนื่องจากขอบจะไม่พอดีเท่ากับครอบฟันจริง
  • หากมีอาการปวด บวม ให้มาพบแพทย์

ครั้งที่สอง แพทย์จะทำการใส่ครอบจริง และยึดด้วยซีเมนต์ถาวร(แล้วแต่กรณี)

 • มีอาการเสียวฟัน เมื่อทานของเย็น หรือแรงกัดในวันแรกๆ แล้วจะค่อยๆหายไปเอง
  • เนื่องจากขอบของครอบฟันอยู่บริเวณขอบเหงือก อาจจะรู้สึกระคายเคืองบริเวณขอบเหงือกในวันแรกๆ
  • อาจจะต้องใช้เวลาสักสองถึงสามวันในการปรับตัวกับครอบฟัน
  • ถ้ารู้สึกว่าเคี้ยวไม่ถนัด,กัดแล้วกระแทก ให้มาพบแพทย์เพื่อตรวจและปรับแต่งครอบฟันให้เหมาะสม
  • ห้ามใช้ฟันกัดของแข็ง เช่น กระดูก เมล็ดแข็งๆ เนื่องจากวัสดุบูรณะอาจจะแตกได้
  • ในคนไข้ที่นอนกัดฟัน แพทย์แนะนำให้ใส่เฝือกสบฟัน เพื่อป้องกันการแตกของวัสดุจากแรงบดเคี้ยว

ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ เราคาดหวังให้อยู่ได้เป็นสิบปีแต่จะไม่อยู่ตลอดไป  แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญขึ้นกับการดูแลรักษาของคนไข้ ที่ต้องมาตรวจเช็คทุกหกเดือน และทำความสะอาดโดยการแปรงฟัน และใช้ยาสีฟันอย่างเหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *