ครอบฟันชั่วคราว(Temporary crown)

วัสดุที่ใช้ทำครอบฟันชั่วคราว

ครอบฟันชั่วคราวจะใช้สำหรับให้คนไข้ใช้ชั่วคราวขณะที่รอทำครอบฟันจริง โดยมักทำจาก เรซิน อะคริลิค ,PMMA,PEEK

ใช้ได้นานแค่ไหน

อายุของครอบฟันชั่วคราวจะมีตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์จนถึงหกเดือน ขึ้นอยู่กับวัสดุและกระบวนการทำครอบชั่วคราว

วัตถุประสงค์ในการทำครอบฟันชั่วคราว

  • ทำครอบฟันชั่วคราวเพื่อปกป้องเนื้อฟันที่อยู่ข้างใต้ ขณะที่รอครอบฟันจริง
  • กรณีรากฟันเทียม จะทำครอบชั่วคราวเพื่อแต่งเหงือก(Gingival molding)
  • ถ้าทำครอบหลายๆซี่ ในคนไข้ไม่มีฟันนานๆ การใช้ครอบชั่วคราวเพื่อช่วยยกความสูงของฟันทั้งขากรรไกร ให้คนไข้ทดลองเคี้ยวด้วยการสบฟันใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *