Tag Archives: Sinuslift

การยกไซนัสและปลูกกระดูกในขากรรไกรบน

ไซนัส เป็น โพรงอากาศที่อยู่ในกระโหลกศรีษะ โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินหายใจ โดยจะเชื่อมต่อกับโพรงจมูก ผนังด้านในของไซนัสจะบุด้วยเนื้อเยื่อบางๆซึ่งเป็นเนื้อเยื่อกลุ่มเดียวกับทางเดินหายใจส่วนอื่นๆ ความที่ไซนัสเป็นลักษณะโพรงอากาศ ทำให้กระโหลกศรีษะเรามีน้ำหนักเบาลง และทำให้การพูดมีเสียงก้องกังวาน ไซนัสของทุกคนหน้าตาเหมือนกันหรือไม่ โพรงอากาศไซนัส เป็นโพรงอากาศที่มีเนื้อเยื่อทางเดินหายใจบุเหมือนกัน แต่แต่ละคนมีรูปร่างไซนัสไม่เหมือนกัน บางคนแคบ บางคนกว้าง [...]