Tag Archives: implant

ตัวอย่างการรักษา รากฟันเทียมทั้งปาก ALLON6

All-on-4, All-on-6, และ All-on-X มีเวลาในการรักษาที่แตกต่างกันมากขึ้นกับสภาพและความต้องการของแต่ละคน. เจาะลึกถึงข้อเปรียบเทียบและคำแนะนำในการเลือกทางในการให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด."

รากฟันเทียม Neodent by Straumann Group

neodent รากฟันเทียม แบรนด์ที่มีการตลาดอันดับสองของโลก คุณภาพสูง พัฒนาและวิจัยโดย straumann group ราคาเข้าถึงได้

รากฟันเทียมเมื่อทำไปนานๆ สีจะเปลี่ยนไหม สีจะหมองไหม

รากฟันเทียมสีจะหมองลงตามเวลาไหม ในฟันธรรมชาติ สีของฟันอาจจะเปลี่ยนไปตามเวลา เช่น สีจะเข้มขึ้น สีจะหมองลง แล้วรากฟันเทียม โดยเฉพาะรากฟันเทียมฟันหน้า สีจะเปลี่ยนไหม? ความเชื่อของคนทั่วไป ว่ารากฟันเทียมจะเปลี่ยนสี แล้วเนื่องจากวัสดุต่างกันสีก็จะไม่กลมกลืน เมื่อทำครอบฟันบนรากฟันเทียม แพทย์จะทำการเทียบสีฟัน เพื่อให้กลมกลืนไปกับฟันธรรมชาติของคนไข้ [...]

การปลูกกระดูก ในการทำรากฟันเทียมคืออะไร ต้องทำตอนไหนในการทำรากฟันเทียม?

การปลูกกระดูก รากฟันเทียม คืออะไร ทำเมื่อไหร่? การปลูกกระดูก ในขั้นตอนการทำรากฟันเทียม จะทำในกรณีที่กระดูกบริเวณที่จะใส่รากฟันเทียมมีไม่เพียงพอที่จะฝังรากฟันเทียมได้ หรือมีกระดูกไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความแข็งแรงของรากฟันเทียมในระยะยาว โดยอาจจะเกิดจากการสลายของกระดูกเนื่องจากการถอนฟันไปนานๆ หรือเกิดการติดเชื้อในบริเวณฟันก่อนถอน ซึ่งทำให้เกิดการละลายของกระดูกโดยรอบรากฟัน ทำไมต้องปลูกกระดูก รากฟันเทียมจะอยู่ในกระดูกขากรรไกร โดยรากฟันเทียมจะอยู่อย่างแข็งแรงในระยะยาวได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับกระดูกขากรรไกรที่รองรับรากฟันเทียมนั้นๆ [...]

การใส่ฟันทั้งขากรรไกรแบบ All-on-4 และ All-on-6 ต่างกันอย่างไร?

ในอดีตการใส่ฟันทดแทนติดแน่นทั้งขากรรไกร มักจะใช้รากฟันเทียม 8 ถึง 10 ราก รองรับสะพานฟันหรือฟันปลอม แต่ในปัจจุบัน มีเทคนิค “All-on”ขึ้นมา โดยจะวางตำแหน่งรากฟันเทียมตัวริมสุดให้เอียง เพื่อให้ครอบคลุมบริเวณด้านท้ายของฟันปลอม ด้วยความที่เทคนิกนี้ช่วยให้คนไข้ได้ฟันเร็วขึ้น และใช้รากฟันเทียมจำนวนน้อยลง จึงได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน [...]

Block Graft เป็นอีกวิธีหนึ่งของการ #ปลูกกระดูก

คนไข้ที่กระดูกไม่เพียงพอที่จะใส่รากฟันเทียม ต้องทำการผ่าตัดเพื่อเสริมกระดูก บทความนี้จะยกตัวอย่างเคสที่ทำเทคนิคblock graft เพื่อเสริมกระดูกก่อนทำรากฟันเทียมค่ะ

ระหว่างที่รอครอบตัวจริงจะต้องทำอย่างไร ??

ในขั้นตอนการรักษาคนไข้ที่ฟันแตกหรือครอบฟันเดิมแตก(รูปแรก)แพทย์จะทำการกรอแต่งฟัน หรือ รื้อครอบฟันเดิมออกจากนั้นทำการพิมพ์หรือแสกนในช่องปาก เพื่อส่งให้ช่างเทคนิคทันตกรรมทำครอบฟันตัวจริงขึ้นมาระหว่างที่รอ ก็จะทำครอบฟันชั่วคราวใส่ให้คนไข้ โดยวัสดุที่ใช้ทำจะเป็น อะคริลิค หรือไม่ก็ เรซิน(คล้ายวัสดุอุดฟัน) ที่จะมีความคงทนในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ(รูปที่สอง)โดยจะมีคำแนะนำในการรักษา คือ ต้องระวังการใช้กัดของแข็ง ของเหนียว เนื่องจากครอบชั่วคราวอาจจะหลุดได้หลังจากได้ครอบฟัน ทันตแพทย์จะทำการใส่ครอบฟันถาวรและยึดติดด้วยซีเมนต์ถาวรเป็นอันเรียบร้อยค่ะ [...]

การออกแบบฝังรากฟันเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์(Computer guided implant placement)

คือการที่ออกแบบตำแหน่งของรากฟันเทียมจากเอกซเรย์ในโปรแกรม (รูปกลางล่าง) จากนั้นทำการพิมพ์stentด้วยเครื่องพิมพ์ระบบสามมิติ(บนซ้าย)แล้วนำมาช่วยเป็นแนวในการผ่าตัดฝังรากเทียม ข้อดีคือ แม่นยำ และทำให้การผ่าตัดใช้เวลาน้อย ได้ตำแหน่งตามที่ต้องการ implant#implants #implantologia #implantology #doctor.nalat#smileandshineimplantdentistry #implantology#dentalimplant#รากเทียม#รากฟันเทียม#ฟันปลอม#คลินิกทำฟันพระรามสาม#คลินิกทำฟัน

ทำรากเทียมแบบไม่เปิดเหงือกได้หรือไม่ ?

การทำรากฟันเทียมแบบ flapless หรือการทำโดยไม่เปิดเหงือก จะสามารถทำได้ในบางกรณี เช่นกรณีที่มีกระดูกเพียงพอ การทำจะทำโดยใช้ freehand หรือ ทำโดยการกำหนดตำแหน่งโดยความชำนาญของแพทย์ หรืออีกวิธีหนึ่งคือ computer guided ที่ทำโดยวางแผนการรักษาในโปรแกรมโดยใช้ข้อมูลจากเอกซเรย์และแสกนสามมิติ แล้วทำstentและปักตามแบบนั้นอย่างไรก็ตาม หากกระดูกไม่พอ [...]

ใส่รากเทียมพร้อมถอนฟันทำได้ไหม?

คำถามนี้เป็นคำถามที่หมอได้รับจากคนไข้บ่อยมาก เนื่องจาก คนไข้ส่วนมากตั้งใจจะเจ็บครั้งเดียว เลยคำตอบคือ ทำได้เป็นบางเคสค่ะ โดยในตัวอย่างเป็นเคสฟันหลัง มีฟันหักเหลือแต่ราก การติดเชื้อบริเวณรากฟันจำกัดอยู่ตรงปลายรากเท่านั้น และยังมีกระดูกเพียงพอในด้านของความสูง ที่จะยึดรากฟันเทียมได้การรักษาเริ่มต้นโดยการถอนฟัน พร้อมกับใส่รากเทียมยึดกับกระดูกที่เหลืออยู่ พร้อมกับใส่กระดูกเทียมในช่องว่าง รอประมาณสามเดือนจึงมาทำครอบปกติ วิธีนี้มีข้อดีคือ แทนที่จะต้องรอแผลหายก่อนแล้วค่อยมาทำรากเทียม [...]