Tag Archives: computer guided implant placement

ตัวอย่างเคส รากฟันเทียมขากรรไกรล่าง

ตัวอย่างเคสรากฟันเทียม ที่ใช้รากฟันเทียมและครอบฟันซี่ต่อซี่ ทำให้รากฟันมีความแข็งแรงและกระจายแรงบดเคี้ยวได้อย่างดี ในเคสนี้จะออกแบบด้วยระบบ สามมิติ ทำให้การปักรากทำได้อย่างแม่นยำ มีความขนานสวยงาม และแผลเล็ก (เคสนี้ไม่ได้เปิดเหงือกทำให้แผลหายเร็วมากขึ้น แม้จะทำทันทีหลังถอนฟันค่ะ

รากฟันเทียมฟันกราม

มาเล่ารายละเอียดการทำรากฟันเทียมฟันกรามตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมภาพประกอบ

การวางแผนกำหนดตำแหน่งฝังรากเทียมด้วยคอมพิวเตอร์(Computer-guided implant surgery)

Computer-guided implant surgery นวัตกรรมใหม่ของการผ่าตัดรากฟันเทียม โดยใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบตำแหน่ง เพื่อการรักษารากฟันเทียมอย่างแม่นยำ รากฟันเทียมเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะทดแทนฟันธรรมชาติ และส่วนที่สำคัญที่สุดของกระบวนการรักษารากฟันเทียมคือทันตแพทย์จะวางรากเทียมในตำแหน่งที่แน่นอน ตามแผนที่วางไว้ โดยมีขั้นตอนคือทันตแพทย์จะพิมพ์ปากเพื่อจำลองรูปแบบฟันของคนไข้และการถ่ายภาพรังสีสามมิติจากนั้นใช้ข้อมูลทั้งสองอย่างนี้เพื่อระบุตำแหน่งของรากเทียม ด้วย Computer Guided Implant Surgery [...]