Tag Archives: ใส่ฟัน

ฟันจะล้ม ถ้าถอนฟันไปแล้วไม่ยอมใส่ฟัน

ปัญหาของการทิ้งไว้หลังจากถอนฟัน เป็นปัญหาที่หมอเจอบ่อยมาก โดยเฉพาะเมื่อถอนฟันหลังไป บทความนี้จะบอกถึงผลเสีย ถ้าเราไม่ใส่ฟันหลังถอนฟันไปว่าจะเกิดผลเสียอะไรบ้าง ฟันล้ม ฟันยื่น แล้วเป็นอย่างไร มาติดตามได้ค่ะ

“ฟันหลังอยู่ข้างใน ถอนไปก็ปล่อยไว้ได้” จริงหรือ???

ฟันแต่ละซี่มีหน้าที่แตกต่างกัน ฟันหลังมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร และคงความสูงของใบหน้า เมื่อคนไข้สูญเสียฟันหลังไป จะทำให้คนไข้ยื่นฟันหน้ามาเคี้ยวเยอะขึ้น (ไม่มีฟันหลังก็ต้องใช้ฟันหน้า) ทำให้ฟันหน้า สึก! แตก! หัก! เพราะว่าฟันหน้ามีหน้าที่ กัด และ ตัด ไม่ได้มีหน้าที่บดเคี้ยว [...]