Tag Archives: สะพานฟัน

ฟันหายหนึ่งซี่ ใส่ฟันได้แบบไหนบ้าง ?

ฟันหายหนึ่งซี่ ใส่ฟันได้แบบไหนบ้าง 1.ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก ข้อดี ราคาถูก ข้อเสีย ขนาดใหญ่เทอะทะ หนา และแตกง่าย ถ้ามีตะขอจะเห็นตะขอสีเงินคล้องกับฟันซี่ข้างเคียง 2.ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ ข้อดี แข็งแรง บางกว่าพลาสติก แต่ยังมีส่สวนที่เกะกะเพดาน [...]

คำแนะนำหลังการทำวีเนียร์,ครอบฟัน,สะพานฟัน

อาการที่อาจพบได้หลังจากการทำครอบฟัน การทำครอบฟันจะแบ่งการรักษาเป็นสองช่วง คือ ครั้งแรก แพทย์จะทำการกรอแต่งเนื้อฟัน พิมพ์ปาก และทำครอบฟันชั่วคราว ครั้งที่สอง แพทย์จะทำการใส่ครอบจริง และยึดด้วยซีเมนต์ถาวร(แล้วแต่กรณี)