Tag Archives: วิธีแปรงฟันจัดฟัน

7 วิธีดูแลสุขภาพฟันระหว่างจัดฟัน

✔️ 1. แปรงฟันหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง เนื่องจากหลังรับประทานอาหารจะมีเศษอาหารเข้าไปติดตามซอกฟัน และอุปกรณ์จัดฟัน ✔️ 2. แปรงฟัน และ แปรงซอกฟัน อย่างถูกวิธี วางขนแปรงลงด้านบนเครื่องมือจัดฟัน ขยับและหมุนขนแปรง ขึ้นลงไปประมาณ 10 [...]

คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปาก(จัดฟัน)

ผู้ที่ใส่เครื่องมือจัดฟัน ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแปรงฟันให้ถี่กว่าปกติ มีแปรงฟันแบบพิเศษ หรือแปรงซอกฟันซึ่งทันตแพทย์จะแนะนำวิธีการทำความสะอาดใต้ลวดจัดฟัน ซึ่งผู้ป่วยควรใส่ใจการแปรงทำความสะอาดแบร็กเกต (เครื่องมือจัดฟัน) จนครบทุกด้านของเครื่องมือ ร่วมกับการใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันการเกิดโรคฟันผุ             แนะนำให้ผู้ป่วยแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร และก่อนนอน ฟันบนปัดลงล่าง ฟันล่างปัดขึ้นบนรวมถึงต้องแปรงลิ้นและเพดานปากด้วย การแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งของผู้ติดของผู้ติดเครื่องมือจัดฟันทุกคนเพราะเศษอาหารสามารถเข้าไปติดใต้แบร็กเก็ตได้ง่าย [...]