Tag Archives: วัสดุรากฟันเทียม

ส่วนประกอบของรากฟันเทียม

รากฟันเทียม ประกอบด้วยสามส่วนหลักๆ คือ1.fixture คือส่วนสกรูไทเทเนียม โดยจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร หลังจากที่ฝัง ประมาณสามถึงหกเดือน เซลล์กระดูกจะสร้างจนยึดรากเทียมกับกระดูกเป็นเนื้อเดียวกัน มีหน้าที่เป็นหลักยึดให้ส่วนประกอบอื่น2.Abutment คือส่วนเดือย ส่วนที่เชื่อมต่อกับส่วนของfixtureเพื่อเชื่อมกับส่วนครอบฟัน หรือ ฟันปลอมชนิดต่างๆ3.ฟันปลอม ได้แก่ ครอบฟัน [...]

พื้นผิวของรากฟันเทียม

พื้นผิวของรากฟันเทียมมีการพัฒนา ในอดีตจะเป็นไทเทเนียมขัดเรียบ พบว่าร่างกายไม่ต่อต้านแต่ความแข็งแรงในการยึดติดไม่มากนัก ต่อมาจึงพัฒนาหลากหลายแบบ ในปัจจุบันพื้นผิวที่แพร่หลายคือ SLA-Sand blast -large grid-Acid etch คือจะมีการนำไทเทเนียมที่ขึ้นรูปแล้ว มาทำการพ่นด้วยทรายความละเอียดสูงและแช่ในกรด เพื่อให้มีรูพรุนและความขรุขระมาก เมื่อรากเทียมฝังในกระดูก เลือดและเซลล์กระดูกจะมาแทรกแล้วสร้างในผิวรากเทียมเกิดการยึดติดที่แข็งแรง [...]