Tag Archives: มะเร็งทำรากเทียม

ใครบ้างที่เหมาะกับการใส่รากฟันเทียม?

ในความเป็นจริงใช่ว่าทุกคนจะสามารถใส่รากฟันเทียมได้ ดังนั้นลำดับแรกผู้ที่สูญเสียฟันควรเข้าพบทันตแพทย์ เพื่อวินิจฉัยว่าสามารถใส่รากฟันเทียมได้หรือไม่ โดยปกติผู้ที่เหมาะสมกับการใส่รากฟันเทียมคือ ผู้ที่ฟันแตกหัก หรือฟันบิ่น โดยทันตแพทย์วินิจฉัยมาแล้วว่าควรถอนฟันออก ซึ่งเหมาะแก่การผ่ารากฟันเทียมแบบทันทีเพื่อไปทดแทนฟันที่ถูกถอนไป ผู้ที่ไม่ต้องการใส่ฟันปลอมถอดได้หรือมีความกังวลเกี่ยวกับการสวมใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ บุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากเด็กจะมีกระดูกขากรรไกรยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ผู้ที่มีกระดูกรองรับฟันพอดี โดยขนาด [...]