Tag Archives: ฟันเก

7 ลักษณะ ฟันที่ควรจัดฟัน

ฟันบนยื่น ออกมาข้างหน้ามาก บางคนไม่สามารถปิดริมฝีปากได้สนิท มีฟันหน้าลอดออกมา ทำให้เสียบุคลิกภาพ เสี่ยงที่ฟันหน้าจะบิ่นหรือหักจากอุบัติเหตุ สามารถแก้ไขโดยการจัดฟันเพื่อให้ฟันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการยิ้มอีกด้วยค่ะ ฟันเรียงไม่เป็นระเบียบ อาจซ้อนกันทั้งข้างนอกและข้างใน เป็นที่สะสมของเศษอาหาร ทำความสะอาดยาก มีกลิ่นปาก เสี่ยงที่จะเป็นโรคเหงือกอักเสบ และอาจจะเกิดฟันผุตามมาได้ [...]