Tag Archives: ฟันหลัง

“ฟันหลังอยู่ข้างใน ถอนไปก็ปล่อยไว้ได้” จริงหรือ???

ฟันแต่ละซี่มีหน้าที่แตกต่างกัน ฟันหลังมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร และคงความสูงของใบหน้า เมื่อคนไข้สูญเสียฟันหลังไป จะทำให้คนไข้ยื่นฟันหน้ามาเคี้ยวเยอะขึ้น (ไม่มีฟันหลังก็ต้องใช้ฟันหน้า) ทำให้ฟันหน้า สึก! แตก! หัก! เพราะว่าฟันหน้ามีหน้าที่ กัด และ ตัด ไม่ได้มีหน้าที่บดเคี้ยว [...]