Tag Archives: ฟันล้ม

เกิดอะไรขึ้น ถ้าเราสูญเสียฟันแล้วไม่ใส่ฟันทดแทน

ฟันคนเราสามารถเคลื่อนที่ตลอดเวลา ดังนั้น ถ้าเราถอนฟันไปแล้วไม่ได้ใส่ฟันทดแทน จะทำให้เกิดปัญหาดังนี้ 1.ฟันข้างเคียงจะล้มเข้ามาบริเวณช่องที่ถอนฟัน 2.ฟันที่ล้มทำให้การสบฟันผิดปกติไป ทำให้ฟันที่เหลือสบกระแทก และเกิดปัญหาข้อต่อขากรรไกรได้ 3.คนไข้ก็จะเลี่ยงมาเคี้ยวด้วยฟันที่เหลือ ทำให้ฟันที่เหลือรับแรงเยอะขึ้นทำให้บิ่น แตก หัก ดังนั้น หมอจึงแนะนำว่า ถ้าเราถอนฟันไปแล้วควรจะทำการใส่ฟัน [...]

ฟันจะล้ม ถ้าถอนฟันไปแล้วไม่ยอมใส่ฟัน

ปัญหาของการทิ้งไว้หลังจากถอนฟัน เป็นปัญหาที่หมอเจอบ่อยมาก โดยเฉพาะเมื่อถอนฟันหลังไป บทความนี้จะบอกถึงผลเสีย ถ้าเราไม่ใส่ฟันหลังถอนฟันไปว่าจะเกิดผลเสียอะไรบ้าง ฟันล้ม ฟันยื่น แล้วเป็นอย่างไร มาติดตามได้ค่ะ