Tag Archives: ผ่าตัดตกแต่งตัดเหงือก

การทำวีเนียร์ร่วมกับการผ่าตัดตกแต่งตัดเหงือก

ในกรณีที่คนไข้มีเหงือกค่อนข้างเยอะ ทำให้รู้สึกว่าฟันสั้น ถ้าเราบูรณะทำให้ฟันยาวไปเลย จะทำให้อัตราส่วนของฟันต่อกรอบของช่องปากไม่สัมพันธ์กัน ทำให้ดูฟันยาวเกินไป ในกรณีนี้ต้องทำการร่นเหงือกเพื่อให้ฟันยาวขึ้น จากนั้นจึงทำการบูรณะด้วยวีเนียร์อีกครั้ง