Tag Archives: ปวดฟัน

นอนกัดฟันแก้ไขได้อย่างไร?

การนอนกัดฟันเป็นอาการของผู้ที่มีความผิดปกติด้านการบดเคี้ยว สามารถพบได้ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ทั้งเพศชายและหญิง การนอนกัดฟันที่ยังไม่รุนแรงอาจไม่จำเป็นต้องทำการรักษา แต่สำหรับผู้ที่นอนกัดฟันถี่และรุนแรงจนอาจทำให้เกิดความผิดปกติกับขากรรไกร ปวดหัว และสร้างความเสียหายให้กับฟัน จำเป็นต้องได้รับการรักษา สาเหตุของการนอนกัดฟันสาเหตุที่แท้จริงของการนอนกัดฟันยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด และอาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น✔ การถูกรบกวนการนอนหลับ✔ การเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทในสมอง✔ การใช้ยาบางชนิด✔ การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คาเฟอีน✔ พันธุกรรม✔ การสูบบุหรี่✔ การขาดสารอาหาร✔ ปัญหาทางจิตสังคม เช่น [...]