Tag Archives: ตัดเหงือก

การทำวีเนียร์ร่วมกับการผ่าตัดตกแต่งตัดเหงือก

ในกรณีที่คนไข้มีเหงือกค่อนข้างเยอะ ทำให้รู้สึกว่าฟันสั้น ถ้าเราบูรณะทำให้ฟันยาวไปเลย จะทำให้อัตราส่วนของฟันต่อกรอบของช่องปากไม่สัมพันธ์กัน ทำให้ดูฟันยาวเกินไป ในกรณีนี้ต้องทำการร่นเหงือกเพื่อให้ฟันยาวขึ้น จากนั้นจึงทำการบูรณะด้วยวีเนียร์อีกครั้ง

วีเนียร์ร่วมกับการศัลยกรรมตกแต่งเหงือก

lithium disilicate veneer / emax veneer เคสนี้เริ่มต้นด้วยการที่ผู้ป่วยมีปัญหายิ้มแล้วเห็นเหงือกมาก ยิ้มแล้วดูฟันเล็กและสั้น สีฟันไม่เท่ากัน การรักษาแบ่งเป็นสองช่วง -หลังจากตรวจแล้วพบว่าคนไข้มีเหงือกเยอะ และระดับของกระดูกถึงขอบเหงือกห่างกันมาก ทำให้สามารถตัดด้วยเลเซอร์ได้เลย -จากนั้นทำการอุดฟันด้วย วัสดุอุดคอมโพสิต [...]