Tag Archives: จัดฟันดามอน

จัดฟันแบบไหนตอบโจทย์เรา

การจัดฟันแบบ Invisalign เรียกอีกชื่อว่า “การจัดฟันแบบใส” เป็นการจัดฟันโดยใช้เครื่องมือที่เป็นแผ่นวัสดุใส ๆ บาง ๆ มาใส่ครอบฟันเพื่อปรับโครงสร้าง ตำแหน่ง และการเรียงตัวของฟัน แทนการใส่เหล็กจัดฟัน ซึ่งเครื่องมือนี้เราสามารถถอดและใส่เองได้อย่างง่าย โดยผู้เข้ารับบริการจะต้องมีการสแกนฟันและเอกซเรย์กระดูกเสียก่อน เพื่อสร้างเครื่องมือที่จำเพาะต่อรูปฟันของผู้เข้ารับบริการแต่ละราย [...]