Tag Archives: คำแนะนำอุดฟัน

คำแนะนำหลังการอุดฟัน

การอุดฟันเป็นการบูรณะเนื้อฟันที่สูญเสียไปบางส่วน แต่เนื้อฟันที่เหลือยังเพียงพอที่จะสามารถบูรณะได้ โดยวัสดุที่ใช้อุดฟันในปัจจุบันจะเป็นกลุ่มวัสดุสีเหมือนฟัน เช่น Resin composite, Glass ionomer,Giomer เป็นต้น โดยแพทย์จะพิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณี อาจมีอาการเสียวฟัน เมื่อทานของเย็น หรือแรงกัดในวันแรกๆ แล้วจะค่อยๆหายไปเอง วัสดุที่อุดฟันจะแข็งอย่างเต็มที่ในหนึ่งชั่วโมง(แล้วแต่วัสดุ) [...]