Tag Archives: คำแนะนำหลังการทำวีเนียร์

คำแนะนำในการทำครอบฟันและวีเนียร์

คำแนะนำในการทำวีเนียร์

การทำวีเนียร์ร่วมกับการผ่าตัดตกแต่งตัดเหงือก

ในกรณีที่คนไข้มีเหงือกค่อนข้างเยอะ ทำให้รู้สึกว่าฟันสั้น ถ้าเราบูรณะทำให้ฟันยาวไปเลย จะทำให้อัตราส่วนของฟันต่อกรอบของช่องปากไม่สัมพันธ์กัน ทำให้ดูฟันยาวเกินไป ในกรณีนี้ต้องทำการร่นเหงือกเพื่อให้ฟันยาวขึ้น จากนั้นจึงทำการบูรณะด้วยวีเนียร์อีกครั้ง

คำแนะนำหลังการทำวีเนียร์,ครอบฟัน,สะพานฟัน

อาการที่อาจพบได้หลังจากการทำครอบฟัน การทำครอบฟันจะแบ่งการรักษาเป็นสองช่วง คือ ครั้งแรก แพทย์จะทำการกรอแต่งเนื้อฟัน พิมพ์ปาก และทำครอบฟันชั่วคราว ครั้งที่สอง แพทย์จะทำการใส่ครอบจริง และยึดด้วยซีเมนต์ถาวร(แล้วแต่กรณี)