Tag Archives: ครอบฟัน

การแก้ปัญหาฟันหน้าห่างด้วยวีเนียร์

CC: คนไข้มาพบหมอเพื่อต้องการแก้ไขฟันหน้าห่าง โดยคนไข้เคยจัดฟันมาแล้ว และไม่อยากจัดฟันใหม่ ต้องการให้เสร็จภายในสองสัปดาห์ เนื่องจากจะต้องแต่งงาน OE: การตรวจในช่องปาก พบว่าฟันซี่อื่นเรียงดี แต่ซี่หน้าสุด(ฟันกระต่าย)ขยับออกจนเป็นช่อง เนื่องจากคนไข้ไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ ฟันซี่หนึ่งเป็นฟันที่เคยรักษาคลองรากฟันมาแล้ว และมีสีเข้มกว่าซี่ข้างเคียง อีกซี่เป็นฟันธรรมชาติ TX:การรักษาจึงแพลนให้ทำครอบฟัน [...]

ครอบฟันเซอร์โคเนีย(Zirconia dental crown)

การบูรณะหลัง จากรักษาคลองรากฟันหลังจากรักษาคลองรากฟันแล้ว ควรทำเดือยและครอบฟันเสมอ โดย เฉพาะฟันหลัง เพื่อปกป้องไม่ให้ฟันแตกและบูรณะฟันให้กลับมาแข็งแรง พร้อมใช้งานได้ดังเดิม#dentalcrown#zirconiumcrowns#monolithiczirconia#ครอบฟัน#ทำฟัน#คลินิกทันตกรรม#พระรามสาม#doctor.nalat

เคสตัวอย่าง….การบูรณะฟันด้วยฟันปลอม ครอบฟัน วีเนียร์ และรากฟันเทียม

ฟันเหลือแค่นี้ ต้องถอนหมดแล้วทำฟันปลอมไหม?? คนไข้หลายคนบอกว่า “ฟันไม่ดีแล้วก็ถอนๆทิ้งไป” ในส่วนของมุมมองหมอฟัน ฟันที่ยังดีอยู่ จะให้ถอนก็ทำไม่ลง? เลยมายกตัวอย่างเคสนี้ค่ะ ในส่วนของฟันล่าง เคยใส่ฟันปลอมมาจนฟันที่ยึดฟันปลอมหักหมดแล้ว ในกรณีนี้ คนไข้เลือกที่จะทำรากฟันเทียมเพื่อยึดฟันปลอมให้แน่น หมอเลยถอนรากที่เหลือ จากนั้นแต่งกระดูกและทำรากฟันเทียม ยึดฟันปลอม [...]

ครอบฟันชั่วคราว(Temporary crown)

ในรูปนี้เป็นครอบฟันชั่วคราวจากการกลึง CAD/CAM ทำให้วัสดุมีความสวยงาม เงางาม และมีรูปร่างการสบฟันคล้ายกับครอบฟันจริง

คำแนะนำในการทำครอบฟันและวีเนียร์

คำแนะนำในการทำวีเนียร์

ทำครอบและวีเนียร์หลังจัดฟัน (ตัวอย่างเคส)

เคสนี้คนไข้ต้องจัดปรับปรุงสีและรูปร่างฟัน เนื่องจากมีฟันหน้าหนึ่งซี่ที่สีคล้ำเนื่องจากรักษารากฟันมานาน และเหงือกสูง ทำให้ดูฟันซี่เล็กกว่าซี่อื่น และฟันซี่หน้าที่คู่กัน #11 มีรอยบิ่นตรงปลายฟัน หมอจึงทำการแบ่งการรักษาเป็นสองช่วงคือ ทำการตัดแต่งรูปร่างเหงือก โดยร่นเหงือกขึ้น ,เนื่องจากรากฟันค่อนข้างสั้น จึงไม่สามารถร่นเหงือกได้มาก เนื่องจากจะมีผลต่อความแข็งแรงของรากฟันนั้น จากนั้นจึงทำครอบฟันด้วย CAD/CAM [...]

คำแนะนำหลังการทำวีเนียร์,ครอบฟัน,สะพานฟัน

อาการที่อาจพบได้หลังจากการทำครอบฟัน การทำครอบฟันจะแบ่งการรักษาเป็นสองช่วง คือ ครั้งแรก แพทย์จะทำการกรอแต่งเนื้อฟัน พิมพ์ปาก และทำครอบฟันชั่วคราว ครั้งที่สอง แพทย์จะทำการใส่ครอบจริง และยึดด้วยซีเมนต์ถาวร(แล้วแต่กรณี)