Tag Archives: ครอบฟันชั่วคราว

ครอบฟันชั่วคราว(Temporary crown)

ในรูปนี้เป็นครอบฟันชั่วคราวจากการกลึง CAD/CAM ทำให้วัสดุมีความสวยงาม เงางาม และมีรูปร่างการสบฟันคล้ายกับครอบฟันจริง

คำแนะนำในการทำครอบฟันและวีเนียร์

คำแนะนำในการทำวีเนียร์

คำแนะนำหลังการทำวีเนียร์,ครอบฟัน,สะพานฟัน

อาการที่อาจพบได้หลังจากการทำครอบฟัน การทำครอบฟันจะแบ่งการรักษาเป็นสองช่วง คือ ครั้งแรก แพทย์จะทำการกรอแต่งเนื้อฟัน พิมพ์ปาก และทำครอบฟันชั่วคราว ครั้งที่สอง แพทย์จะทำการใส่ครอบจริง และยึดด้วยซีเมนต์ถาวร(แล้วแต่กรณี)