มาตราการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในคลินิก

ขั้นตอนการเตรียมห้องตรวจ

ขั้นตอนการทำความสะอาดหลังเสร็จเคส

ขั้นตอนการทำความสะอาดหลังหมดวัน

เครื่องมือที่เราใช้

การจัดการระบบหมุนเวียนอากาศและการฟุ้งกระจาย

 • Air ventilator(พัดลมดูดอากศความแรงสูง)
 • กล่องครอบศีรษะ SCG DENT GUARD
 • เครื่อง Extraoral suction
 • เครื่องดูดมอเตอร์ความแรงสูง

น้ำยาฆ่าเชื้อ

 • Dentalrapid
 • Prosept
 • Dentosuc
 • MD555
 • Orotal plus
 • Hexene
 • Dettol
 • H2O2 Mouthwash

เครื่องมือฆ่าเชื้อ

 • Autoclave
 • เครื่อง Hydrogen peroxide vaporization
 • เครื่องล้างหัวกรอ NSK iCARE