ฟันจะล้ม ถ้าถอนฟันไปแล้วไม่ยอมใส่ฟัน

จะปล่อยให้ฟันหลออย่างนี้อีกนานแค่ไหน???

-ฟันหลังใครก็มองไม่เห็นไม่เห็นต้องใส่เลย

-หายไปซี่เดียวก็เคี้ยวได้ปกติ

จากประสบการณ์หมอจะเจอคนไข้ที่ถอนฟันไปนานๆแล้วมาปรึกษาจากปัญหาที่ตามมาเพราะว่าคิดแบบที่แจ้งไปเบื้องต้นที่ถูกละเลยมาแสนนาน

ตัวอย่างเคสนี้

คนไข้ต้องการใส่ฟันด้วยรากฟันเทียม เมื่อตรวจแล้วปรากฏว่าช่องว่างอื่นๆพอที่จะใส่ฟันได้

แต่ช่องบริเวณล่างขวา ไม่สามารถใส่ได้แล้ว เนื่องจาก

ฟันด้านหลังได้ล้มเอียงมา และฟันบนยื่นลงมาในช่องว่าง ทำให้ช่องไม่พอที่จะใส่รากฟันเทียมได้อีก

แล้วถ้าอยากใส่หละ???

ถ้าอยากใส่จริงๆ ต้องถอนฟันที่ล้มออก หรือทำสะพานฟันแทน ซึ่งเป็นการรักษาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนยิ่งขึ้น และเสียฟันหรือเนื้อฟันไปโดยที่ไม่ควรจะเป็น

 ผลเสียของการไม่ใส่ฟัน

-ฟันล้ม โดยฟันที่อยู่ตรงข้ามจะยื่นยาวลงมา ฟันด้านข้างจะล้มเข้าหาช่องที่ถอน

-ฟันที่ล้มจะล้มเป็นโดมิโน โดย จะเริ่มล้มถัดๆไป

-ฟันด้านข้างหรือฟันหน้าก็จะเสียบุคลิก

-พอฟันล้มทำให้เศษอาหารติดช่องว่างได้ง่าย รำคาญ ฟันผุและเป็นโรคเหงือก

-เมื่อล้มมากมาก ฟันจะไม่สามารถใส่ฟันได้อีก เพราะช่องจะไม่พอแล้ว ถ้าต้องการจะใส่ฟัน อาจจะต้องถอนฟัน รักษาราก ครอบฟันหรือจัดฟัน ช่วย ซึ่งจะยุ่งยาก

-ขาดความมั่นใจ จะยิ้มจะพูดก็ไม่กล้า เพราะไม่มีฟันทำให้ไม่มั่นใจ

-ทานได้แต่ของนิ่มๆ พลาดเมนูอร่อยๆไปเยอะเลย

-ระบบการย่อยไม่ดี เพราะเ่คี้ยวไม่ละเอียด ทำให้ท้องอืดได้ง่าย

ปัญหาเหล่านี้ยิ่งละเลย ยิ่งทิ้งไป ยิ่งมีแต่ผลเสีย ทางที่ดี ปรึกษาทันตแพทย์เพื่อจัดการปัญหาเหล่านี้ เราจะได้มีฟันที่แข็งแรงทานอาหารอร่อยๆตลอดไปนะคะ 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *