สามารถสอบถามข้อมูลรากฟันเทียมและการใส่ฟันได้ทางนี้ค่ะ

HOTLINE 0918817557

เพิ่มเพื่อน

OUR EXPERIENCE

IS YOUR

ADVANTAGE

get in touch with us

คลินิกทันตกรรมสไมล์แอนด์ชายน์ก่อตั้งโดย ทพญ.นลัท ว่องวัจนะ ทันตแพทย์รากฟันเทียม ที่ได้รับรางวัลและการรับรองจากสถาบันระดับสากล หลังจากที่ได้ทำงานหลายๆที่ พบว่าข้อจำกัดในการรักษา คือ เครื่องมือ เทคโนโลยี เนื่องจากทันตกรรมรากเทียมและทันตกรรมบูรณะต้องมีการใช้เครื่องมือจำนวนมาก ซึ่งเครื่องมือเหล่านั้นมีราคาสูง ทำให้แผนการรักษาไม่ได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ คุณหมอจึงตัดสินใจเปิดคลินิกของตนเอง โดยมุ่งเน้น”การรักษาที่ดีที่สุด มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด ใช้วัสดุที่ดีที่สุด” อย่างไรก็ตามสิ่งทสำคัญที่สุดคือ การรักษาทั้งหมดยังคงที่อยู่ภายใต้จรรยาบรรณ และจริยธรรม เพื่อให้คนไข้วางใจได้ว่า แผนการรักษาของเขาจะเหมาะกับตัวเขาในระยะยาว การรักษาที่เลือกจะไม่น้อยไปจนรักษาไม่ครบหรือมากเกินไปโดยไม่จำเป็น

รากฟันเทียม straumann roxolid slactive
รากฟันเทียม straumann roxolid
รากฟันเทียม neodent
รากฟันเทียม dentium

เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับรากฟันเทียม

ทำจากไทเทเนียมหรือเซอร์โคเนียม(สีขาว) ซึ่งมีความเข้ากันได้ดีกับร่างกาย เซลล์ของกระดูกจะมายึดกับไทเทเนียม ทำให้เกิดกระบวนการยึดติด หรือที่เรียกว่า “Osseointegration”

พื้นผิวของรากเทียมจะมีการพัฒนาเพื่อส่งเสริมกระบวนการยึดติด(Osseointegration)ให้ดีขึ้น เร็วขึ้น โดยจะมีการเตรียมพื้นผิวด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น SLA-Sandblast Large grid -Acidetchโดยจะนำไทเทเนียมมาพ่นทรายและแช่ในกรด ,Anodize-การใช้กระแสไฟฟ้า เพื่อต้องการให้ไทเทเนียมนี้มีรูพรุนและความขรุขระที่พื้นผิวของไทเทเนียม เพื่อส่งเสริมการยึดติดนั่นเอง

โดยเซลล์ของกระดูกที่วิ่งมาพร้อมกับเลือด จะแทรกซึมไปในผิวรากเทียมและสร้างกระดูกยึดจนเป็นเนื้อเดียวกันกับกระดูกขากรรไกรที่เหลือ

รากฟันเทียม(Fixture) มีลักษณะคล้ายสกรูหรือน๊อต เป็นส่วนที่ฝังไปในกระดูกขากรรไกร ทำจากไทเทียมหรือเซอร์โคเนียม เมื่อมีการยึดติดสมบูรณ์แล้วจะมีความแข็งแรงมาก ทำหน้าที่เป็นหลักยึดให้กับส่วนอื่น

Abutment คือ แกน/เดือย ที่ทำจากไทเทเนียม หรือ เซอร์โคเนียม จะยึดติดกับ fixture ด้วยสกรู มีหน้าที่ในการยึดติดระหว่างครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอม กับรากฟันเทียม

Prosthesis คือ ส่วนของครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมที่ยึดกับ Abutment ทำจากเซรามิค(Porcelain) หรือ Acrylic ทำหน้าที่เป็นที่รับแรงบดเคี้ยว

 

ทำการรักษาภายใต้ใส่ยาชาเฉพาะที่บริเวณที่จะฝังรากเทียม

ทันตแพทย์จะเปิดเหงือกและกรอกระดูกบริเวณขากรรไกรในตำแหน่งที่ต้องการทดแทนฟันที่สูญเสียไปเพื่อเป็นช่องสำหรับฝังรากเทียมซึ่งทำจากวัสดุไทเทเนียมรูปร่างทรงกระบอก หลังจากนั้นเหงือกตำแหน่งน้ันจะถูกเย็บปิดและรอการเช่ือมของกระดูก กับรากฟันเทียมเป็น ระยะเวลา 2-8 เดือน เมื่อรากเทียมนั้นถูกประเมินว่ามีการประสานกับกระดูกโดยรอบอย่างสมบูรณ์แล้ว เดือยจะถูกต่อขึ้นบนเหงือก เพ่ือรองรับครอบฟันหรือสะพานฟัน หรือฟันเทียมแบบถอดได้ตามแผนการรักษา

1.ทันตแพทย์ให้คำปรึกษาและตรวจฟันคนไข้
ทำการ X-ray Digital 3D CBCT (CT SCAN)
– ทันตแพทย์ประเมินความหนาแน่นกระดูก ตำแหน่งเส้นประสาท ออกแบบกำหนดตำแหน่ง และเลือกขนาดของรากฟันเทียมจาก X-ray Digital 3D CBCT

2.นัดมาผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ทันตแพทย์จะฉีดยาชาเฉพาะที่ แล้วทำการผ่าตัดเพื่อฝังไทเทเนียมลงไปในกระดูกขากรรไกร และเย็บปิดแผล

3. 2สัปดาห์หลังจากผ่าตัด คนไข้เข้ามาตัดไหมล้างแผล

4.หลังจากนั้นประมาณ 3 เดือนนัดมาทำตรวจเช็ค ทำการ X-ray Digital 3D CBCTและpanoramic เพื่อเช็คการยึดของรากฟันเทียมกับเนื้อเยื่อ เช็คตำแหน่ง และเช็คความหนาแน่นของกระดูก

5.เมื่อรากฟันเทียมยึดกับเนื้อเยื่อและกระดูกของเราเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะพิมพ์ฟันและทำตัวครอบฟันบนรากฟันเทียม

6.1-2 สัปดาห์ คนไข้กลับมาทำใส่ครอบฟัน

7.คนไข้ต้องกลับมาตรวจสุขภาพฟันและx-Ray ทุก6เดือน

 

 • Conventional implant placement เป็นวิธีการฝังรากฟันเทียมแบบมาตราฐาน
  โดยหลังจากถอนฟันอย่างน้อยสามเดือน แพทย์จะทำการตรวจในช่องปาก พร้อมกับเอกซเรย์สามมิติ(CBCT)เพื่อทำการประเมินกระดูกขากรรไกร จากนั้นทำการผ่าตัดเพื่อฝังรากเทียม โดยหลังจากฝังรากฟันเทียมแล้วต้องรอประมาณ 3-6 เดือน เพื่อให้เกิดการยึดติดของรากฟันเทียมและกระดูกอย่างสมบูรณ์ จากนั้นจะทำการพิมพ์ปากเพื่อทำครอบฟัน-ฟันเทียม ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาขึ้นกับชนิดของการใส่ฟัน เช่น ถ้าทำครอบฟัน จะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ ถ้าทำฟันปลอมยึดรากเทียม อาจจะมีขั้นตอนเพิ่มเติม
 • Immediate implant placement
  เป็นการใส่รากฟันเทียมทันที หลังจากถอนฟันเดิมออก โดยข้อดีของวิธีนี้คือ ลดจำนวนครั้งในการผ่าตัด และลดเวลา ทำให้ได้ฟันที่เร็วขึ้น
  การทำimmediate placement สามารถทำได้ทุกบริเวณ แต่ขึ้นกับสภาวะของบริเวณที่รักษา และต้องไม่มีการติดเชื้อที่รุนแรง โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาในขั้นตอนการวางแผนว่าสามารถทำได้หรือไม่
 • Immediate loaded implant
  คือการใส่ฟันทันทีหลังจากที่ใส่รากฟันเทียม ทำให้คนไข้ได้ฟันทันที เช่น การทำ All-on-4 คือการใส่รากเทียมสี่รากพร้อมกับต่อฟันทันที หรือ การใส่รากฟันเทียมฟันหน้าพร้อมทำครอบฟันชั่วคราวทันที
  อย่างไรก็ตามวิธีนี้จะมีข้อจำกัด ต้องให้แพทย์ตรวจ ประเมินและวางแผนอย่างใกล้ชิด

ทันตแพทย์สามารถใช้รากฟันเทียมช่วยในการใส่ฟันทดแทนให้คนไข้ได้หลายวิธี

 • การทดแทนฟัน 1ซี่ สามารถใส่ได้คือการใส่ฟันถอดได้ เป็นฟันปลอมถามอะคริลิค ฟันปลอมฐานโลหะ ,Removable bridge,Valplast
  ถ้าพิจารณาการใส่ฟันติดแน่น ทำได้สองวิธีคือ รากฟันเทียม และสะพานฟัน โดยรากฟันเทียมมีข้อดีกว่าสะพานฟันคือ รากฟันเทียมจะใส่รากไทเทเนียมบริเวณที่ถอนไปเพื่อทดแทน โดยไม่มีกรอฟันข้างเคียง แต่สะพานฟันจะต้องกรอฟันข้างเคียงและส่วนของครอบฟันจะติดแน่นเชื่อมกันระหว่างซี่ทำให้ ยากที่จะทำความสะอาด และถ้ามีปัญหาอาจจะต้องรื้อแก้ทั้งหมด รวมถึงถ้ามีปัญหาอาจทำให้สูญเสียฟันข้างเคียงเพิ่มขี้นด้วย

 

 

 • การทดแทนฟันหลายซี่
  ด้วยรากฟันเทียมสามารถทำได้หลายแบบคือ
  1.การใช้รากฟันเทียมเพื่อช่วยยึดฟันปลอม โดยเดิมฟันปลอมที่จะต้องมีตะขอยึดติดกับฟันธรรมชาติ อาจทำให้ฟันธรรมชาติรับแรงงัดและแตกหักได้. การใช้รากฟันเทียมร่วมกับหลักยึดคือlocator ทำให้ไม่ต้องใช้ตะขอ ฟันปลอมจึงติดแน่น แข็งแรง โดยไม่ต้องไปเกี่ยวกับฟันธรรมชาติ
  2.การใช้รากฟันเทียมรองรับสะพานฟัน ในกรณีที่สูญเสียฟันหลายๆซี่ติดกัน ทันตแพทย์จะทำรากฟันเทียม เพื่อเป็นหลัก หัวท้าย และ ยึดสะพานฟัน มีข้อดีคือ ลดจำนวนรากฟันเทียมที่ต้องใช้ลง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่ไม่สามารถฝังรากเทียมได้
  3.การใช้รากฟันเทียมหนึ่งรากแทนฟันหนึ่งซี่ ในกรณีที่กระดูกเพียงพอ และคนไข้มีแรงบดเคี้ยวที่มาก จะทำรากเทียมพร้อมครอบฟันซี่ต่อซี่ ข้อดีคือ มีรากที่รับแรงบดเคี้ยวต่อซี่โดยตรง มีความแข็งแรง
  และง่ายต่อการบำรุงรักษา ถ้าในอนาคตมีปัญหาสามารถแก้เป็นซี่ๆไปได้
 • การทดแทนฟันทั้งปาก
  ในการใช้รากเทียมเพื่อบูรณะทั้งขากรรไกร ทำได้ดังนี้
  1.Overdenture การใช้รากเทียมสองรากในขากรรไกรล่าง และสี่รากสำหรับขากรรไกรบน ในการช่วยยึดฟันปลอม โดยจะช่วยให้ฟันปลอมอยู่แน่น เคี้ยวได้ดี และ ฐานฟันปลอมเล็กลง ไม่ต้องคลุมเพดานหรือเหงือกมาก
  2.All-on-4 การใช้รากฟันเทียมสี่รากยึดติดแน่นกับฟันปลอม(Hybrid acrylic denture) โดยจะทำทันทีหลังจากผ่าตัดรากฟันเทียม แพทย์จะยึดฟันปลอมที่เตรียมไว้กับรากเทียม ทำให้คนไข้ได้ฟันติดแน่นทันทีหลังจากผ่าตัดรากเทียม
  3.Fixed bridge over implants เป็นการผ่าตัดเพื่อฝังรากฟันเทียม สี่รากเพื่อยึดสะพานฟันสิบซี่ ,หกถึงแปดรากเพื่อยึดสะพานฟันสิบสองซี่ โดยฟันที่ได้จะใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ

Digital 3D CBCT (X-ray 3D) โดยหลักๆปัจจุบันนี้ใช้งานหลักๆคือ 3D digital CBCT ในการวางแผนการรักษา โดยสามารถวัดความกว้าง ความยาว ความสูงของกระดูก และระยะต่ออวัยวะสำคัญโดยรอบได้ ทำให้สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย

ความพิเศษของ CT-Guided Surgery

การทำ computer guided implant คือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบจะช่วยลดเวลาในการรักษา และทำให้ตำแหน่งในการฝังรากเทียมมีความแม่นยำสูง โดยแพทย์จะประเมินความหนาแน่นกระดูก ตำแหน่งเส้นประสาทและออกแบบวางแผนจากการเอกซเรย์ 3D CBCT ทำให้สามารถเลือกขนาดรากฟันเทียม และกำหนดตำแหน่งได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับตำแหน่งฟันที่จะได้ใส่อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกคนที่สูญเสียฟันแท้ไปสามารถใส่รากฟันเทียมได้ อย่างไรก็ตามจะมีข้อกำจัดที่ต้องเตรียมตัวก่อนการรักษาดังนี้ คือ ถ้าคนไข้มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน หัวใจ ความดัน หอบหืด หรือมีอาการแพ้ เช่น แพ้ยา แพ้โลหะ เป็นต้น ต้องแจ้งแพทย์ก่อน เพื่อแพทย์จะได้ทำการจัดการสภาวะต่างๆให้เหมาะสมแก่การรักษารากฟันเทียม เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงที่สุด

 

รากฟันเทียมทำจากไทเทเนียม ซึ่งมีความแข็งแรงมาก อย่างไรก็ตามถึงจะไม่ผุเหมือนฟันธรรมชาติ แต่ก็อาจเกิดโรคเหงือกได้ ดังนั้น รากฟันเทียมต้องได้รรับการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ โดยปกติแพทย์จะทำการนัดมาเช็คทุกหกเดือน โดยคุณหมอจะทำการตรวจการสบฟันของรากฟันเทียมกับฟันข้างเคียง และเอกซเรย์ดูกระดูกที่รองรับรากฟันเทียม ตลอดจนทำความสะอาดรากฟันเทียมนั้นๆ การดูแลรักษาอย่างดีและสม่ำเสมอจะทำให้รากฟันเทียมอยู่กับเราไปนานๆค่ะ

โดยปกติผู้ที่เหมาะสมกับการใส่รากฟันเทียมคือ

 • ผู้ที่ฟันแตกหัก หรือฟันบิ่น โดยทันตแพทย์วินิจฉัยมาแล้วว่าควรถอนฟันออก ซึ่งเหมาะแก่การผ่ารากฟันเทียมแบบทันทีเพื่อไปทดแทนฟันที่ถูกถอนไป
 • ผู้ที่ไม่ต้องการใส่ฟันปลอมถอดได้หรือมีความกังวลเกี่ยวกับการสวมใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้
 • บุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากเด็กจะมีกระดูกขากรรไกรยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่
 • ผู้ที่มีกระดูกรองรับฟันพอดี โดยขนาด และความหนาของกระดูกจำเป็นที่จะต้องรองรับฟันพอดีเพื่อที่รากเทียมที่เราปลูกไปยืดตัวได้อย่างมั่นคง ไม่หลุดได้ง่าย
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ ควรคลอดบุตรก่อน
 • ผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวาน เนื่องจากผู้ที่เป็นเบาหวาน จะมีน้ำตาลในเลือดที่ค่อนข้างสูง ซึ่งจะส่งผลให้บาดแผลหายช้าหากไม่ได้รับการดูแลที่ดี ก็จะเสี่ยงต่อการอักเสบและติดเชื้อ ซึ่งถือว่าไม่ปลอดภัยในกลุ่มผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่รุนแรงไม่สามารถควบคุมได้
 • ผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งที่ต้องเข้ารับการฉายแสงบริเวณใบหน้าและขากรรไกร เนื่องจากผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่ต้องเข้ารับการฉายแสง ไม่เหมาะที่จะทำการหัตการใดๆ เพราะอาจจะส่งผลต่ออาการป่วยได้
 • ผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกพรุน เนื่องจากกระดูกไม่แข็งแรง มีความเปราะง่าย และการฝังรางฟันเทียมนั้น จะต้องฝังไปบนกระดูกขากรรไกร ซึ่งอาจจะทำให้กระดูกเกิดอาการเปราะ และทำให้รากฟันเทียมหลุดได้ง่าย หากเข้ารับการรักษาผ่าตัดฝังรากฟันเทียม มีอัตราสูงที่จะทำให้การรักษาเกิดความล้มเหลวนั้นเอง
 • ผู้ป่วยที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบรุนแรง ผู้ป่วยที่เป็นลูคิเมีย ผู้ป่วยไฮเปอร์ไทรอยด์ควรได้รับการรักษาเพิ่มเติมก่อนทำการฝังรากเทียม
 • ผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดต้องได้รับคำเห็นชอบจากแพทย์เจ้าของไข้ก่อนรับการรักษา
 • ผู้ป่วยจิตเภท ผู้ป่วยที่มีอาการไขข้ออักเสบรุนแรง หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ ไม่สามารถดูแลรักษาสุขภาพช่องปากเองได้ ไม่ควรเข้ารับการทำรากฟันเทียม

ข้อดี

 • คนไข้มีความมั่นใจ บุคลิคภาพดูดียิ่งขึ้น
 • สามารถใส่ฟันได้โดยไม่ต้องกรอแต่งซี่ข้างเคียง
 • ดูแลทำความสะอาดง่ายขึ้น ทำให้สุขภาพอนามัยช่องปากคนไข้ดีขึ้น
 • สามารถพูดและออกเสียงได้ชัดเจน
 • สามารถรับประทานอาหารที่อยากทานได้ เหมือนได้ฟันธรรมชาติกลับคืนมา
 • ลดปัญหาการหลุด หลวม และความวิตกกังวลเกี่ยวกับฟันปลอม

ข้อเสีย

 • ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการใส่ฟันแบบอื่นๆ
 • คนไข้ที่มีภาวะเจริญเติบโต ต้องรอให้ผ่านช่วงนั้นไปก่อน
 • เนื่องจากเป็นการผ่าตัดคนไข้ที่มีโรคประจำตัวอาจจะมีข้อจำกัด
 • ผู้ที่สูบบุหรี่ หรือ ติดสุราเรื้องรังจะมีผลต่อกระดูกบริเวณรอบรากเทียม อาจะทำให้การรักษาล้มเหลวได้
 • ดูแลและทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน โดยการใช้แปรงสีฟัน ไหมขัดฟัน แปรงซอกฟัน
 • หมั่นพบทันตแพทย์เป็นประจำทุกหกเดือน
 • เลือกทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญและเลือกรากเทียมที่มีคุณภาพ เพื่อผลของการรักษาที่ยั่งยืน
 • ทำตามคำแนะนำขอแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • หลีกเลี่ยงของแข็ง
 • สิ่งที่ต้องพิจารณาหลักๆคือ1.รากเทียมทำจากบริษัทที่ได้มาตรฐาน บริษัทมีความมั่นคง อีกทั้งตัวแทนจำหน่ายในไทยเองก็ต้องมั่นคงเช่นกัน เพราะถ้าต้องหาชิ้นส่วนอะไหล่ ในอนาคตเราจะต้องหาได้2.บริษัทที่มีการค้นคว้าและมีผลงานการวิจัยรองรับที่เชื่อถือได้ ทำให้มีการพัฒนารูปแบบให้ดียิ่งๆขึ้น3.คุณภาพของทุกขั้นตอนต้องดี ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงที่เป็น medical gradeยี่ห้อที่สไมล์แอนด์ชายน์ เลือกใช้คือรากฟันเทียมที่มีมาตรฐาน
 • “แนวคิดของ สไมล์ แอนด์ ชายน์ เราไม่จำเป็นต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในโลกแต่เลือกสิ่งที่เหมาะกับเรามากที่สุดในโลกต่างหาก
 • และวิธีที่ดีที่สุดคือปรึกษาคุณหมอ เพื่อจะให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดว่า รากเทียมไหนดีที่สุดกับกรณีของแต่ละคน”
 
 • NobelBiocare(Sweden)
  • NobelReplace
  • NobelActive เหมาะสำหรับเคสที่กระดูกไม่แน่น รากจะออกแบบให้มีความคม สามารถยึดติดกับกระดูกได้ดี เหมาะสำหรับทำimmediate,All-on-4
 • Straumann(Switzerland) Straumann มีสี่รุ่นหลักคือ
  • Straumann TitaniumSLA
  • Straumann Roxolid-มีการเสริม Zirconia(เซอร์โคเนีย) ทำให้เป็น TiZr หรือไทเทเนียมอัลลอยด์ ทำให้รากเทียมมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ
  • Straumann TiSLActive – เป็นรากเทียมรุ่น TitaniumSLAที่เคลือบ ACTIVE agent ทำให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกดีขึ้น เร็วขึ้น เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีโรคประจำตัวเช่น เบาหวาน มะเร็ง หัวใจ
  • Straumann Roxolid Active – เป็นรากเทียมรุ่นท๊อป คือเป็นรุ่น Roxolid ที่มีความแข็งแรงมากและเคลือบ Active agent ทำให้ยึดติดได้เร็ว
 • Cortex(Israel)แบรนด์นี้จะเน้นรากเทียมที่เป็นกลุ่มที่เน้นความคมของราก เพื่อให้ใส่รากเทียมในบริเวณที่มีกระดูกจำกัดได้ และการทำการต่อครอบฟันหลังใส่รากเทียมทันที เพราะเกลียวจะเป็น Active Thread ที่จะเบียดกระดูกทำให้ รากเทียมแน่นทันทีที่ปัก
 • Neodent(Brazil) เป็นแบรนด์รองของ Straumann โดย Straumann ไปซื้อแบรนด์นี้มาพัฒนาต่อ มีการใช้เทคโนโลยีของStraumann แต่สาเหตุที่ถูกกว่าเพราะฐานการผลิตอยู่ที่บราซิล
 • Neobiotech/dentium/osstem รากเทียมเกาหลี คุณภาพดี ในปัจจุบันมีการใช้มากขึ้น มีการพัฒนาคุณภาพและวัสดุจนไม่น้อยหน้าที่ไหนเลย
 • Zirconia implant(Metalfree)-ICX(Germany)
  สำหรับคนไข้ที่แพ้โลหะ หรือฟันหน้าที่ต้องการความสวยงามสูง กรณีคนไข้เหงือกบาง เนื่องจากรากเทียมมีสีขาว ทำให้ลดโอกาสที่จะเห็นขอบดำของรากเทียม

ทำไมถึงต้องทำรากฟันเทียมกับคุณหมอนลัทที่สไมล์แอนด์ชายน์

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit.

ขอขอบคุณ คุณหมอแอ้น ที่ดูแล ให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี ความเป็นกันเองของคุณหมอทำให้คนที่หวาดกลัวการพบหมอฟันรู้สึกผ่อนคลาย

สิ่งที่สำคัญที่สุดของคลินิกแห่งนี้ การทำให้คนไข้รู้สึก ”วางใจ” รู้สึก “ปลอดภัย”

ประทับใจสุดๆก็คือคุณหมอแอ้นตอบไลน์แอดด้วยตนเอง รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่มาใช้บริการที่นี่ค่ะ

ภาวินี / Thailand

It was very easy to communicate right from the initial contact. Very responsive, detailed oriented and very professional. All details of extensive dental work were discusse way in advance and all complicated dental work was done on time and exactly as was planned. Very satisfied with results and highly recommend Dr. Nalat to anyone who needs professional dental work. With great appreciation

Arunas Vanagas / U.S.A

ชอบที่คลินิกSmile and Shine ดูแลได้ครบวงจร มีทันตแพทย์ครบทุกด้าน เครื่องมือทันสมัย เหมือนไปทำที่รพ.ทางทันตกรรม ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาไปหลายที่ ที่สำคัญคุณหมอที่นี่ทำให้ความรู้สึกกลัวเวลาทำฟันหายไป โดยสิ้นเชิง เพราะคุณหมอมือเบามากค่ะ

เกื้อกมล / Thailand

She is simply the best Dentist, surgeon, cosmetic expert, wonderful person, I recommend her to all my family, friends and anyone who appreciates professionalism, perfection, courtesy and friendliness! Thank you Nalat!

Eunice climaites / U.S.A

ขอบคุณสำหรับการฝังรากเทียมที่สุดปราณีต เช็คความเรียบร้อยตลอดการทำและไม่เจ็บเลย…ค่ะ

มั่นใจค่ะว่าฟันที่ทำกับคุณหมอนลัท จะสวยงามและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ…ขอบคุณมากค่ะ

 

Wichitra / Thailand

ขอบคุณทั้งคุณหมอและเจ้าหน้าที่ค่ะ ดูแลและอธิบายรายละเอียดอย่างใส่ใจ คุณหมอนลัทใจเย็นมากค่ะ ไปคลีนิคแล้ววางใจว่าจะได้รับการรักษาและบริการที่ดีค่ะ

Ravar Kanithasen / Thailand
dr nalat implant surgery

DR.NALAT WONGWATJANA,DDS,FICOI

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

 • The second class Honors D.D.S., Faculty of Dentistry Chulalongkorn University, Thailand, 2009
 • Certificate of completion basic implantology ,Osstem,2015
 • Certificate of completion intermediate implantology ,Osstem,2015
 • Certificate of completion advance implantology ,Osstem,2015
 • Certificate in Implant externship program,State university of New York  at Stony Brook School of Dental Medicine.,2016
 • Cert. of Completion, Invisalign, Align Technology, Inc.
 • Certificate of clinical proficiency in orthodontics ,Prime orthodontic
  Award and accreditation
 • Honorable mention award,Esthetic implant competition,TPA with ITI Straumann.(Thai Prosthodontics Association and International team of implantology,straumann),2015
 • Accreditation of ADVANCE IN IMPLANTOLOGY -DGOI  (Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie -German Society ofOral Implantology),2017
 • Fellow of the International congress of oral implantologists (ICOI) / USA 2019

PUBLICATIONS
Dr.Nalat Wongwatjana,D.D.S, –  Bangkok. “Staged Approach Single Dental Implant in Aesthetic Zone,
THAI ASSOCIATION OF DENTAL IMPLANTOLOGY,Vol.40,2017

 

บทความเกี่ยวกับรากฟันเทียม

การดูแลก่อน-หลังการรักษา รากฟันเทียม

“ขั้นตอนการดูแลและเคล็ดลับในการทำความสะอาดรากฟันเทียม”

การดูแลก่อน-หลังการรักษา รากฟันเทียม

ข้อปฏิบัติหลังผ่าตัดรากฟันเทียม