คนไข้ที่ถอนฟันไปนานแล้ว กระดูกขากรรไกรมักจะละลาย โดยจะเตี้ยและแคบลง หรือบางคนมีฟันเหลือยึดตะขอฟันปลอม แต่พอใช้งานเยอะๆ ฟันที่เคยยึดฟันปลอมหักไป ทำให้ไม่สามารถยึดฟันให้แน่นได้อีก ถ้าสันเหงือกยังดี ฟันปลอมอาจจะทำให้แน่นขึ้นได้ แต่ถ้าสันเหงือกไม่ดีแล้ว หรือคนไข้อยากเคี้ยวให้ได้เต็มที่เหมือนตอนที่มีฟัน รากฟันเทียมจะเป็นตัวช่วยที่ดี

ตัวอย่างการรักษารากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันปลอม

ในเคสนี้ คนไข้อยากมีฟันและรอยยิ้มที่สวยและรับประทานอาหารอร่อยๆได้   คนไข้เบื่อฟันปลอมถอดได้อันเดิมที่เกี่ยวกับฟันธรรมชาติ และใช้จนฟันธรรมชาติหักไปหมดแล้ว   

จากที่คุยแล้ว จึงได้ทำการรักษา โดย ใช้รากฟันเทียมจำนวน สี่ราก รองรับ Metal Bar ละใช้ฟันปลอมสวมล๊อคไปกับส่วนที่รองรับด้านใต้อีกที

ปล. ในเคสนี้ คุณป้าไม่อยากได้ติดแน่นเพราะอยากให้ทำความสะอาดได้ง่าย

และสาเหตุที่ใช้รากฟันเทียมสี่รากแทนสองราก เนื่องจาก วางแผนที่จะทำเป็น implant support overdenture คือ แรงบดเคี้ยวทั้งหมดกระจายไปที่รากฟันเทียม ทำให้มีความมั่นคงและบดเคี้ยวได้อย่างดี

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6

ส่วนฟันบน ทำวีเนียร์และครอบฟันเพื่อให้มีรอยยิ้มที่สวยงามดังเดิม


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *