fullmouth implant banner
Type of full mouth implants

ชนิดของการใส่ฟันทั้งปาก

การใส่ฟันทั้งปาก ถ้าไม่มีฟันเหลือเลยมีกี่ชนิด ทำแบบไหนดี

ALLON4 – ALLON6


 • เป็นการใส่ฟันติดแน่นทั้งปาก
 • ใส่ฟันชั่วคราวทันทีหลังผ่าตัด

 • รากฟันเทียม 4-6 ราก ต่อขากรรไกร
 • ฟันติดแน่นทำจากโลหะผสมอะคริลิก หรือ โครงโลหะเซอร์โคเนีย
More info

รากฟันเทียมยึดฟันปลอม


 • รากฟันเทียมเป็นหลักยึดให้ฟันปลอมแน่นขึ้น

 • รากฟันเทียม 2-4 ราก(ขากรรไกรล่าง)
 • รากฟันเทียม 4 ราก(ขากรรไกรบน)
 • ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ
More info

สะพานฟันบนรากฟันเทียม


 • เป็นการใส่ฟันติดแน่นทั้งปาก
 • รากฟันเทียม 4-6 ราก ต่อขากรรไกร
 • สะพานฟันเซรามิค
More info
Benefit of full mouth dental implants

ประโยชน์ของรากฟันเทียมทั้งปาก

ขั้นตอนในการรักษา”ใส่ฟันทั้งปาก”

ไม่มีฟันเหลือเลย ใส่แบบไหนได้บ้าง 

ใส่ฟันทดแทน เพื่อให้กลับมามีความสุขอีกครั้ง

 • ใส่ฟันทดแทนแล้วช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้อย่างไร 
 • คนไข้จะมีร่างกายแข็งแรงขึ้น เพราะการมีฟันที่ดี จะช่วยให้การย่อยอาหารดีขึ้น 
 • มีความสุขกับการได้รับประทานอาหารที่หลากหลาย ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
 • เมื่อยิ้มสวย มั่นใจ แน่นอน ก็ทำให้มีความมั่นใจในการพบปะผู้คน สุขภาพจิตก็ดีขึ้น
 • มีความสุขทั้งกาย ทั้งใจ 
ฟันปลอมทั้งปาก
ฟันทั้งปาก3
ฟันทั้งปาก4
ฟันทั้งปาก -5
ฟันทั้งปาก 6
ฟันทั้งปาก
ดูภาพตัวอย่างการรักษาทั้งหมด
ตัวอย่างการรักษา รากฟันเทียมทั้งปาก ALLON6

All-on-4, All-on-6, และ All-on-X มีเวลาในการรักษาที่แตกต่างกันมากขึ้นกับสภาพและความต้องการของแต่ละคน. เจาะลึกถึงข้อเปรียบเทียบและคำแนะนำในการเลือกทางในการให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด."

รีวิว เดินทางมาทำ All-on-4 การใส่ฟันทั้งปากแบบติดแน่น ที่กรุงเทพ

คนไข้เดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทำรากฟันเทียมทั้งปาก ติดแน่นแบบ #allon4 หลังจากศึกษาหาข้อมูลมาพอสมควรจึงตัดสินใจบินมาทำ การรักษาครั้งนี้เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล ด้วยคลินิกทันตกรรมที่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจในการสร้างฟันธรรมชาติที่คงทนและสวยงาม

ติดต่อ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรากฟันเทียมทั้งปาก