รีวิว รากฟันเทียม ดีอย่างไร ราคาเท่าไหร่ เจ็บไหม

รีวิวรากฟันเทียม

รีวิว รากฟันเทียม ตัวอย่าง รากฟันเทียม รากฟันเทียมดีอย่างไร รากฟันเทียมเจ็บไหม

หลายคนที่สูญเสียฟันแท้ไป และอยากใส่ฟันปลอมเพื่อทำแทนให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม อาจจะกำลังหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการรักษา หารีวิว การทำรากฟันเทียม เพื่อประกอบการตัดสินใจ ว่ารากฟันเทียมทำแล้ว ดีไหม รากฟันเทียมเจ็บไหม รากฟันเทียมเหมาะสมกับใคร รากฟันเทียม น่ากลัวไหม? ใส่รากฟันเทียมแล้วกลับมามีคุณภาพชีวิตเหมือนเดิมไหม หมอรวบรวมรีวิวรากฟันเทียมแบบต่างๆไว้ในโพสนี้ค่ะ

สารบาญ

 • รากฟันเทียมแบบใส่ทันทีหลังถอนฟัน ฟันหลัง
 • รากฟันเทียม หนึ่งซี่ เพื่อทดแทนฟันหลัง
 • รากฟันเทียม หนึ่งซี่ เพื่อทดแทนฟันหน้า
 • รากฟันเทียม ฟันหน้า หลังจากจัดฟันเสร็จ
 • สะพานฟัน บนรากฟันเทียม ฟันหน้า
 • รากฟันเทียม หลังถอนฟันไปนาน
 • รากฟันเทียม พร้อมปลูกกระดูก ยกไซนัส
 • รากฟันเทียม พร้อมปลูกกระดูก
 • รากฟันเทียมยึดฟันปลอม
 • รากฟันเทียมทั้งปาก แบบ all on 4
 • รากฟันเทียมทั้งปาก แบบ all on 6
 • รากฟันเทียมร่วมกับ full mouth rehabitation

รากฟันเทียม แบบใส่ทันทีหลังถอนฟันกราม เนื่องจากเคี้ยวของแข็งแล้วฟันแตก

คนไข้มาปรึกษาเนื่องจากเคยรักษารากฟันมาแล้วฟันหัก จากการตรวจดูพบว่าเนื้อฟันที่เหลือไม่เพียงพอที่จะบูรณะกลับมาได้ และมีการผุต่อบริเวณเนื้อฟันที่เหลือ เคสนี้จึงทำการถอนฟันแล้วใส่รากฟันเทียมในครั้งเดียวพร้อมกับการถอนฟัน(Immediate implant placement) หลังจากนั้นรออย่างน้อยสามเดือน เพื่อให้รากฟันเทียมยึดดีกับกระดูกขากรรไกรแล้วค่อยทำการพิมพ์ปากแล้วใส่ครอบฟันค่ะ

รากฟันเทียม หนึ่งซี่ เพื่อทดแทนฟันหลัง

คนไข้ถอนฟันไปประมาณสามเดือน มาทำการปรึกษาเพื่อใส่ฟันทดแทน เนื่องจากทันตแพทย์ที่ทำการถอนฟันได้แจ้งว่าต้องใส่ฟัน ไม่อย่างนั้นฟันจะล้มได้

ในวันที่ปรึกษาจึงได้ทำการพิมพ์ปากเพื่อวางแผนตำแหน่งการใส่รากฟันเทียมแบบดิจิตอล ร่วมกับถ่ายภาพเอกซเรย์สามมิติ จากนั้นได้นัดมาเพื่อใส่รากฟันเทียม เคสนี้รากฟันเทียมแน่นดี เหงือกค่อนข้างหนา จึงใส่ healing abutment ไปพร้อมกันเลย เพื่อลดจำนวนครั้งในการผ่าตัด

หลังจากครบสองเดือนหลังจากผ่าตัดรากฟันเทียม ก็ทำการพิมพ์ปาก และใส่ครอบฟันต่อไปค่ะ

จะเห็นว่าเคสที่กระดูกขากรรไกรสมบูรณ์ เราสามารถลดจำนวนการผ่าตัดได้และคนไข้สามารถได้ฟันใหม่ภายในสองเดือน

รีวิว รากฟันเทียม หนึ่งซี่ เพื่อทดแทนฟันหน้า

คนไข้มาพบหมอ ปรึกษาเรื่องฟันหน้าที่โยก มีการขยับ เนื่องจากเคยรักษารากทำเดือยและครอบมา แล้วเผลอไปกัดของแข็ง จากการตรวจแล้วพบว่ามีการแตกของรากฟัน ทำให้ไม่สามารถเก็บรากฟันไว้ได้อีกต่อไป

จากการตรวจพบว่ากระดูก labial bone ยังสมบูรณ์ ยังไม่พบการติดเชื้อบริเวณกระดูกโดยรอบรากฟัน เคสนี้หมอจึงทำการถอนและใส่รากฟันเทียมไปในครั้งเดียว พร้อมกับปลูกกระดูกในบริเวณช่องว่างที่ระหว่างรากฟันเทียมและเบ้าฟันด้วย กระดูกเทียม

และเนื่องจากรากฟันเทียมมีความแน่นดี จึงทำการใส่ครอบฟันชั่วคราวเพื่อแต่งเหงือกไปในคราวเดียวทำให้คนไข้มีฟันใส่ทันที

หลังจากนั้นทำการปลูกเหงือกด้วยเหงือกเทียม เพื่อเพิ่มความอูมของเหงือกบริเวณโดยรอบรากฟันเทียม เพื่อความแข็งแรงและความสวยงามในระยะยาว

รีวิว รากฟันเทียม ฟันหน้า หลังจากจัดฟันเสร็จ

คนไข้มาปรึกษาเพื่อทำรากฟันเทียม หลังจากจัดฟันเสร็จ เนื่องจากคุณหมอจัดฟันเปิดช่องฟันไว้สำหรับใส่ฟันได้หนึ่งซี่ เป็นบริเวณฟันหน้าบน ซึ่งเป็นบริเวณที่ต้องการความสวยงามมาก

เคสนี้เริ่มจากถอนฟันที่เก็บไม่ได้ออก แล้วทำการใส่รากฟันเทียมพร้อมปลูกกระดูกไปในคราวเดียวกัน จากนั้นส่วนของชั่วคราว ได้ใช้ฟันธรรมชาติที่ถอนไป ดัดแปลงฟันให้เหลือแต่ส่วนของตัวฟันด้านบนและติดกับแบรกเกตจัดฟันไปดังเดิม เมื่อถึงเวลาที่จะใส่ครอบฟันเพื่อแต่งเหงือก ได้ให้คนไข้ไปพบทันตแพทย์จัดฟันเพื่อถอดเครื่องมือจัดฟันและมาพบเพื่อทำครอบฟันชั่วคราวบนรากฟันเทียม ก่อนที่จะถึงขั้นตอนในการพิมพ์ครอบฟันและใส่ครอบฟันต่อไป

รีวิว สะพานฟัน บนรากฟันเทียม ฟันหลัง

คนไข้มาปรึกษาเนื่องจากสูญเสียฟันหลังไปหลายซี่ทำให้ตอนนี้ใช้แต่ฟันหน้าเคี้ยวอาหาร ทำให้เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด และฟันหน้าเริ่มโยกเนื่องจากถูกใช้งานเยอะ นอกจากนี้การที่สูญเสียฟันหลังไป ทำให้ใบหน้าสั้นลง และมุมปากตก ทำให้ดูมีอายุ

การรักษาเริ่มต้นจากการวางแผนโดยพิมพ์ปากและเอกซเรย์เช่นเคย จากนั้นก็เลือกรากฟันเทียมในขนาดที่เหมาะสม เคสนี้โชคดีที่กระดูกค่อนข้างดี เลยสามารถใส่รากฟันเทียม พร้อมกับปลูกกระดูกในบางบริเวณ โดยไม่ต้องรอปลูกกระดูกก่อน

จากนั้นเมื่อครบสี่เดือนหลังทำรากฟันเทียม ก็มาใส่ healing abutment เพื่อแต่งเหงือกก่อนที่จะทำครอบฟันเซอร์โคเนีย และสะพานฟันเซอร์โคเนีย เพื่อยึดระหว่างรากฟันเทียมสองรากต่อไป

สิ่งที่ดีใจมาก คือ คนไข้บอกหมอในวันที่ recheck ว่าชีวิตดีขึ้นมาก ย้อนกลับไปนึกถึงว่าถ้าไม่มีฟัน ชีวิตคงไม่ดีเท่าตอนนี้

รีวิว สะพานฟัน บนรากฟันเทียม ฟันหน้า

คนไข้ใส่ฟันปลอมมานาน และมีสะพานฟันที่เป็นฟันหน้าหัก เมื่อมาพบหมอฟันได้ถูกถอนออกไ

รีวิว รากฟันเทียม หลังถอนฟันไปนาน

รีวิว รากฟันเทียม พร้อมปลูกกระดูก ยกไซนัส

รีวิว รากฟันเทียม พร้อมปลูกกระดูก

รีวิว รากฟันเทียมยึดฟันปลอม

รีวิว รากฟันเทียมทั้งปาก แบบ all on 4

รีวิว รากฟันเทียมทั้งปาก แบบ all on 6

รีวิว รากฟันเทียมร่วมกับ full mouth rehabitation

สรุป

ใครบ้างต้องทำรากฟันเทียม

1.คนที่ถอนฟันไป สูญเสียฟันแท้ ไม่ว่าจะสาเหตุจากฟันแตก ฟันผุ ฟันโยก โรคเหงือก ต้องประเมินว่าต้องใส่ฟันทดแทนด้วยรากฟันเทียมหรือไม่

2.คนที่ถอนฟันไปแล้ว และสูญเสียฟันไปหลายซี่จนฟันที่เหลือไม่เพียงพอที่จะบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.คนไข้ที่ใส่ฟันปลอมถอดได้ ทำให้มีการสลายของกระดูกขากรรไกรอย่างต่อเนื่อง การใส่รากฟันเทียมช่วยลดอัตราการสลายของกระดูกขากรรไกร

4.คนที่ใส่ฟันปลอมถอดได้และฟันปลอมหลวม ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การทำรากฟันเทียมจะช่วยให้ฟันปลอมแน่น กลับมาเคี้ยวอาหารได้ดีดังเดิม