รากฟันเทียม

รากฟันเทียม
Dentium / Neobiotech (เกาหลี) 35,000 บาท/ซี่
Neodent (Straumann group) 45,000 – 50,000 บาท/ซี่
Straumann (สวิตซ์เซอร์แลนด์) 65,000-80,000 บาท/ซี่
ปลูกกระดูก เริ่มต้น 5,000 – 50,000 บาท/ครั้ง
ALL-ON-4 เริ่มต้น 210,000 บาท/ขากรรไกร
ALL-ON-6 เริ่มต้น 280,000 บาท/ขากรรไกร

โปรโมชันรากฟันเทียม

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
   
วีเนียร์ ceramic 16,000 บาท/ซี่
ฟอกสีฟันระบบ ZOOM  8,500 บาท
ฟอกสีฟันเองที่บ้าน(U/L trays,bleaching gel 4 syringe)   5,000 บาท

ทันตกรรมอุดฟัน

ทันตกรรมอุดฟัน
อุดช่องว่างระหว่างฟัน 3,000 บาท/ช่อง
อุดฟันสีเหมือนฟัน(เรซินคอมโพสิต) เริ่มต้น 900-2,800 บาท/ซี่

รักษารากฟัน

รักษารากฟัน
รักษารากฟันหน้า 9,000 – 10,000 บาท/ซี่
รักษารากฟันกรามน้อย 12,000 บาท/ซี่
รักษารากฟันกราม 14,000 บาท/ซี่

ศัลยกรรมช่องปาก

ศัลยกรรมช่องปาก
ถอนฟันแท้ปกติ เริ่มต้น 1,000 – 1,500 บาท/ซี่
ถอนฟันคุด เริ่มต้น 2,500 – 3,500 บาท/ซี่
ผ่าฟันคุดใต้กระดูก เริ่มต้น 3,500 – 5,500 บาท/ซี่

รักษาโรคเหงือก

รักษาโรคเหงือก
ขูดหินปูน เริ่มต้น 1,000 – 1,800 บาท
ขูดหินปูน Airflow 2,500 บาท
เกลารากฟัน 2,500 บาท/ส่วน
ตัดแต่งเหงือกเพื่อความสวยงาม 10,000 – 30,000 บาท/ครั้ง

X-Ray Digital

ศูนย์ X-RAY DIGITAL
x-ray periapical film 200 บาท
x-ray bitewing 200 บาท
x-ray panoramic 1,000 บาท
x-ray lateral cephalometric 1,000 บาท
x-ray 3D CBCT(สามมิติ) 3,000 บาท

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์
ครอบฟัน 10,000 – 25,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก(ฐาน+ฟันซี่แรก) 3,500 บาท
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ(ฐาน+ฟันซี่แรก) 9,000-18,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก เริ่มต้น 20,000 บาท

ทันตกรรมป้องกัน

ทันตกรรมป้องกัน
เคลือบหลุมร่องฟัน (sealant) 500 บาท/ซี่
เคลือบฟลูออไรด์ 500 บาท

ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน
จัดฟันแบบโลหะ เริ่มต้น 45,000 – 65,000 บาท
จัดฟัน Damon เริ่มต้น 70,000 – 90,000 บาท
จัดฟันแบบใส (invisalign Lite/Moderate/Full) เริ่มต้น 140,000 – 180,000 บาท
จัดฟันใส INVISALIGN GO  เริ่มต้น 85,000 – 90,000 บาท
รีเทนเนอร์ลวด 5,000 บาท/คู่
รีเทนเนอร์ใส 3,000 บาท/คู่