คำแนะนำหลังการอุดฟัน

การอุดฟันเป็นการบูรณะเนื้อฟันที่สูญเสียไปบางส่วน แต่เนื้อฟันที่เหลือยังเพียงพอที่จะสามารถบูรณะได้ โดยวัสดุที่ใช้อุดฟันในปัจจุบันจะเป็นกลุ่มวัสดุสีเหมือนฟัน เช่น Resin composite, Glass ionomer,Giomer เป็นต้น โดยแพทย์จะพิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณี

 • อาจมีอาการเสียวฟัน เมื่อทานของเย็น หรือแรงกัดในวันแรกๆ แล้วจะค่อยๆหายไปเอง
  • วัสดุที่อุดฟันจะแข็งอย่างเต็มที่ในหนึ่งชั่วโมง(แล้วแต่วัสดุ) แนะนำให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมงหลังอุดฟัน
  • อาจจะต้องใช้เวลาสักสองถึงสามวันในการปรับตัวกับการบูรณะ
  • ถ้ารู้สึกว่าเคี้ยวไม่ถนัด,กัดแล้วกระแทก ให้มาพบแพทย์เพื่อตรวจและปรับแต่งให้เหมาะสม
  • ห้ามใช้ฟันกัดของแข็ง เช่น กระดูก เมล็ดแข็งๆ เนื่องจากวัสดุบูรณะอาจจะแตกได้
  • ในคนไข้ที่นอนกัดฟัน แพทย์แนะนำให้ใส่เฝือกสบฟัน เพื่อป้องกันการแตกของวัสดุจากแรงบดเคี้ยว

เราคาดหวังให้การบูรณะทนที่สุด แต่จะไม่อยู่ตลอดไป สิ่งที่สำคัญขึ้นกับการดูแลรักษาของคนไข้ ที่ต้องมาตรวจเช็คทุกหกเดือน และทำความสะอาดโดยการแปรงฟัน และใช้ยาสีฟันอย่างเหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *