เครื่องตัดแต่งกระดูก PIEZOTOME

เครื่อง PIEZOTOME เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศัลยกรรมกระดูก ไม่ว่าจะเป็นการถอนฟัน ตัดแต่งกระดูก ผ่าตัดยกไซนัส เป็นต้น

โดยจะแตกต่างกับการใช้หัวกรอ เนื่องจาก

1.ใช้การสั่นด้วยความเร็วสูง ultrasonic และใช้ปลายทิปขนาดเล็ก จึงไม่มีการทำลายเนื้อเยื่อ

2.มีการใช้น้ำเกลือที่เย็นหล่อบริเวณที่ทำตลอด การที่น้ำเป็นละอองจากการสั่น cavitation ช่วยลดความร้อน และ promote การหายของแผล

3.ไม่ทำลายกระดูกทำให้เหลือกระดูกที่ดีอยู่มาก

แผลจึงเล็กกว่า และบวมน้อยกว่า หายเร็วกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *