รากฟันเทียม Neodent by Straumann Group

รากฟันเทียม Neodent ได้ก่อตั้งโดย Dr.Geninho Thome ชาวบราซิล ในปี 1993 โดยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของรากฟันเทียม โดยการที่มีการผลิตรากฟันเทียมในบราซิล ทำให้สามารถปรับราคาจนรากฟันเทียมคุณภาพนั้นเข้าถึงได้ และได้มีการขายและพัฒนาจน Neodent เป็นรากฟันเทียมที่มียอดขายสูงสุดในบราซิลและอเมริกาใต้

ต่อมา Straumann group ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ Neodent จึงมาซื้อกิจการของ Neodent ต่อและพัฒนาทั้งแง่การวิจัย และคุณภาพการผลิต จนในปัจจุบัน Neodent ได้เป็นรากฟันเทียมที่มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับที่สองของโลก

อ่านข้อมูล หัวข้อการเลือกรากฟันเทียม แบบไหนดีที่เหมาะกับเรา

และ ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี

https://www.youtube.com/watch?v=9lQqQ6kAoPA
รากฟันเทียม neodent รากฟันเทียมโดย Straumann group
เปรียบเทียบคุณสมบัติของรากฟันเทียมแต่ละแบรนด์