ราคาและโปรโมชั่นรากฟันเทียม

(Dental implant price)Update 2024

ผู้ที่วางแผนทำรากฟันเทียม และกำลังสำรวจและประเมินค่าใช้จ่ายในการทำรากฟันเทียม พร้อมกับเปรียบเทียบว่า รากฟันเทียมยี่ห้อไหมเหมาะกับเรา ยี่ห้อรากฟันเทียมแบบไหนดีที่สุด และรากฟันเทียมแต่ละยี่ห้อแตกต่างกันอย่างไร

คนไข้สามารถอ่านข้อมูลเปรียบเทียบรากฟันเทียมในแต่ละยี่ห้อและแต่ละรุ่นตามนี้

รากฟันเทียม ยี่ห้อไหนดีแต่ละยี่ห้อต่างกันอย่างไร

รากฟันเทียมราคาเท่าไหร่ แบ่งชำระได้อย่างไร

Table of Contents

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรากฟันเทียม

รากฟันเทียมซี่เดียว 1 ซี่ พร้อมครอบฟันเซอร์โคเนีย
(Single dental implant with zirconia crown)

เปรียบเทียบ ยี่ห้อ รากฟันเทียม
แบ่งชำระรากฟันเทียม

รากฟันเทียมซี่เดียว(single tooth)

การทำรากฟันเทียม ในแต่ละขั้นตอน

 • ฝังรากฟันเทียม กับตอนพิมพ์ครอบรากเทียมห่างกัน 3-6 เดือน
 • พิมพ์ครอบรากฟันเทียมห่างกับใส่ครอบรากฟันเทียม 1-2 สัปดาห์

ราคาใส่รากฟันเทียมแบบซี่เดียว แบ่งตามยี่ห้อของรากฟันเทียม ได้ดังนี้

ราคารากฟันเทียมรวมครอบฟันเซอร์โคเนีย 1 ซี่

 • Dentium-Neobiotech 35,000 บาท
 • Neodent 45,000-50,000 บาท
 • Straumann Roxolid  65,000 บาท
 • Straumann Roxolid SLActive 80,000 บาท
 • Zeramex zirconia implant(ceramic implant) 90,000 บาท
 • Neodent Zi System(ceramic implant) 90,000 บาท

Dentium + ครอบฟันชนิด Zirconia 35,000 (เกาหลี)

สามารถแบ่งจ่าย ผ่อนชำระได้

 • ตอนฝังรากฟันเทียม  21,000 บาท
 • พิมพ์ครอบบนรากฟันเทียม 7,000 บาท
 • ใส่ครอบบนรากฟันเทียม 7,000  บาท

Neodent + ครอบฟันชนิด Zirconia 45,000 (สวิสเซอร์แลนด์-บราซิล)

สามารถแบ่งจ่าย ผ่อนชำระได้

 • ตอนฝังรากฟันเทียม  27,000 บาท
 • พิมพ์ครอบบนรากฟันเทียม 9,000 บาท
 • ใส่ครอบบนรากฟันเทียม 9,000  บาท

Straumann roxolid + ครอบฟันชนิด Zirconia (สวิสเซอร์แลนด์)

สามารถแบ่งจ่าย ผ่อนชำระได้

 • ตอนฝังรากฟันเทียม  39,000 บาท
 • พิมพ์ครอบบนรากฟันเทียม 13,000 บาท
 • ใส่ครอบบนรากฟันเทียม 13,000  บาท

เงื่อนไขการชำระค่ารักษา

60% วันที่ผ่าตัดฝังรากฟันเทียม

20%วันที่พิมพ์ปาก

20%วันที่ใส่ฟัน

ขั้นตอนการรักษา
1.พบทันตแพทย์เพื่อประเมิน และทำการถ่ายภาพรังสีสามมิติเพื่อประเมินกระดูก
2.ฝังรากฟันเทียม ใช้เวลา 30-180 นาทีขึ้นกับความยาก
-ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระวันฝังรากฟันเทียม : รากฟันเทียม 60%
รอให้รากเทียมยึดกับกระดูกสามเดือน
3.พิมพ์ปากเพื่อทำครอบฟันบนรากฟันเทียม
-ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระวันที่พิมพ์ครอบ : 20%ของค่ารากเทียม
4.รอหนึ่งสัปดาห์แล้วมาใส่ครอบฟันบนรากฟันเทียม
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระวันที่ใส่ฟัน : 20%ของค่ารากเทียม

รากฟันเทียมพร้อมสะพานฟัน

ราคารากฟันเทียม 2 ซี่ พร้อมกับสะพานฟัน 3 ซี่ (implant support bridge)

 • Dentium-Neobiotech 90,000
 • Neodent 110,000
 • Straumann 150,000

ราคารากฟันเทียม 2 ซี่ พร้อมกับสะพานฟัน 4 ซี่ (implant support bridge)

 • Dentium-Neobiotech 110,000
 • Neodent 130,000
 • Straumann 170,000

ราคารากฟันเทียมทั้งปาก(Full arch cost)

ราคารากฟันเทียม 2 ซี่ โดยยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ Locator กับ ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก (implant overdenture)

 • Dentium / Neobiotech 110,000 บาท/ขากรรกไกร
 • Neodent 130,000 บาท/ขากรรไกร
 • Straumann 170,000 บาท/ขากรรไกร

ราคารากฟันเทียม 2 ซี่ โดยยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ bar กับ ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก (implant overdenture)

 • Dentium / Neobiotech 140,000 บาท/ขากรรกไกร
 • Neodent  160,000 บาท/ขากรรไกร
 • Straumann 200,000 บาท/ขากรรไกร

ราคารากฟันเทียม 4 ซี่ โดยยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ LOCATOR กับ ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก (implant overdenture)

 • Dentium / Neobiotech 180,000 บาท/ขากรรไกร
 • Neodent  220,000 บาท/ขากรรไกร
 • Straumann 300,000 บาท/ขากรรไกร

ราคารากฟันเทียม 4 ซี่ โดยยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ bar กับ ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก (implant overdenture)

 • Dentium / Neobitech  210,000 บาท/ขากรรไกร
 • Neodent  250,000 บาท/ขากรรไกร
 • Straumann 330,000 บาท/ขากรรไกร

ราคารากฟันเทียม ทั้งปาก แบบ all on 4

 • Dentium / Neobiotech 210,000 บาท/ขากรรกไกร
 • Neodent 250,000 บาท/ขากรรกไกร
 • Straumann 330,000 บาท/ขากรรไกร

ราคานี้รวม (ALL-ON IMPLANT PACKAGE INCLUDED)

  • ถ่ายภาพรังสี 3 มิติ (Unlimited 3D CBCT X-ray)
  • Computer guided
  • ฟันปลอมชุดชั่วคราว 1 ชุด(PMMA Bridges on 4 implants)
  • ฟันปลอมอะคริลิกชุดจริง 1 ชุด(Hybrid acrylic denture)

*ในกรณีที่ต้องการอัพเกรดชุดฟันจริงจากอะคริลิกเป็นฟันปลอมเซอร์โคเนีย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 100,000 บาท/ขากรรไกร  

**ราคานี้ยังไม่รวมปลูกกระดูก/ยกไซนัส/ผ่าตัดแต่งเหงือก ราคาเริ่มต้น 10,000 – 50,000 บาท/ครั้งและบริเวณ

ราคารากฟันเทียม ทั้งปาก แบบ all on 6

 • Dentium / Neobiotech 280,000 บาท/ขากรรไกร
 • Neodent 340,000 บาท/ขากรรไกร
 • Straumann 460,000 บาท/ขากรรไกร

ราคานี้รวม (ALL-ON IMPLANT PACKAGE INCLUDED)

  • ถ่ายภาพรังสี 3 มิติ (Unlimited 3D CBCT X-ray)
  • Computer guided
  • ฟันปลอมชุดชั่วคราว 1 ชุด(PMMA Bridges on 4 implants)
  • ฟันปลอมอะคริลิกชุดจริง 1 ชุด(Hybrid acrylic denture)

*ในกรณีที่ต้องการอัพเกรดชุดฟันจริงจากอะคริลิกเป็นฟันปลอมเซอร์โคเนีย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 100,000 บาท/ขากรรไกร  

**ราคานี้ยังไม่รวมปลูกกระดูก/ยกไซนัส/ผ่าตัดแต่งเหงือก ราคาเริ่มต้น 10,000 – 50,000 บาท/ครั้งและบริเวณ

การแบ่งชำระรากฟันเทียม 

รากฟันเทียม สามารถแบ่งชำระได้ สามครั้ง 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระวันผ่าตัดรากฟันเทียม : รากฟันเทียม 60%

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระวันที่พิมพ์ครอบ : 20%ของค่ารากเทียม

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระวันที่ใส่ฟัน : 20%ของค่ารากเทียม