ระหว่างที่รอครอบตัวจริงจะต้องทำอย่างไร ??

ในขั้นตอนการรักษาคนไข้ที่ฟันแตกหรือครอบฟันเดิมแตก(รูปแรก)แพทย์จะทำการกรอแต่งฟัน หรือ รื้อครอบฟันเดิมออกจากนั้นทำการพิมพ์หรือแสกนในช่องปาก เพื่อส่งให้ช่างเทคนิคทันตกรรมทำครอบฟันตัวจริงขึ้นมาระหว่างที่รอ ก็จะทำครอบฟันชั่วคราวใส่ให้คนไข้ โดยวัสดุที่ใช้ทำจะเป็น อะคริลิค หรือไม่ก็ เรซิน(คล้ายวัสดุอุดฟัน) ที่จะมีความคงทนในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ(รูปที่สอง)โดยจะมีคำแนะนำในการรักษา คือ ต้องระวังการใช้กัดของแข็ง ของเหนียว เนื่องจากครอบชั่วคราวอาจจะหลุดได้หลังจากได้ครอบฟัน ทันตแพทย์จะทำการใส่ครอบฟันถาวรและยึดติดด้วยซีเมนต์ถาวรเป็นอันเรียบร้อยค่ะ

What should I wear while waiting for permanent crown??Patient present with broken crown(first picture)Dentist will remove old crown and preparation Take impression / Scan And make temporary crown (which made from acrylic or resin composite)-second figurePatient should avoid sticky and hard food inorderto prevent dislodgement of temporary crown After Permanet crown are ready ,doctor will try in and fix with permanet cement(3 figure)

#dentalcrown#dentalveneers#smilemakeover#smileandshine #doctornalat #emaxveneers #veneers #veneer#pocelainveneers #bestdentist #วีเนียร์ #เคลือบฟันขาว #แปะฟันขาว #วีเนียร์ฟันขาว #เซรามิควีเนียร์ #เซรามิกวีเนียร์ #คลินิกทำฟันพระรามสาม #คลินิกทำฟัน

implant#implants #implantologia #implantology #doctor.nalat #smileandshineimplantdentistry #implantology #dentalimplant #รากเทียม #รากฟันเทียม #ฟันปลอม #คลินิกทำฟันพระรามสาม #คลินิกทำฟัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *