ทำรากเทียมแบบไม่เปิดเหงือกได้หรือไม่ ?

การทำรากฟันเทียมแบบ flapless หรือการทำโดยไม่เปิดเหงือก จะสามารถทำได้ในบางกรณี เช่นกรณีที่มีกระดูกเพียงพอ การทำจะทำโดยใช้ freehand หรือ ทำโดยการกำหนดตำแหน่งโดยความชำนาญของแพทย์ หรืออีกวิธีหนึ่งคือ computer guided ที่ทำโดยวางแผนการรักษาในโปรแกรมโดยใช้ข้อมูลจากเอกซเรย์และแสกนสามมิติ แล้วทำstentและปักตามแบบนั้นอย่างไรก็ตาม หากกระดูกไม่พอ อย่างไรก็ไม่สามารถเลี่ยงได้ ต้องเปิดเหงือกเพื่อปลูกกระดูกค่ะในรูปเป็นตัวอย่างที่ไม่ได้ทำการเปิดเหงือก แต่เป็นการใส่รากเทียมfreehand แล้วตามด้วยการเอกซเรย์เช็คทุกมิติก่อนจบการรักษา ข้อดีคือ รวดเร็ว แผลเล็ก เจ็บน้อย ข้อเสียคือ ผู้ที่รักษาต้องมีความชำนาญมาก เนื่องจากไม่สามารถเห็นอวัยวะโดยรอบได้ชัดเจนเท่ากับการเปิดเหงือก

#implant #implants #implantologia #implantology #doctor.nalat #smileandshine

implantdentistry #implantology #dentalimplant #รากเทียม #รากฟันเทียม #ฟันปลอม #คลินิกทำฟันพระรามสาม #คลินิกทำฟัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *