รูที่อยู่ตรงกลางครอบ บนรากฟันเทียม

รากฟันเทียมฟันกราม straumann
นอกจากแผนที่จะต้องผ่าตัดให้ดี ใช้งานได้ดี ก็ต้องวางแผนล่วงหน้าเผื่อมีปัญหาด้วย
ไม่ว่าจะสิบ ยี่สิบ สามสิบปี หรืออนาคตแสนไกล ถ้ามีปัญหาก็ต้องแก้ไขได้
เพราะรากฟันเทียมจะอยู่กับคนไข้ตลอดไป
………
ในส่วนของการออกแบบครอบฟัน เคสเกือบทั้งหมด จะทำเป็น SCRP คือ ใช้การยึดด้วยซีเมนต์นอกปาก แล้วค่อยขันสกรู
จากนั้นปิดช่องด้วยวัสดุอุดฟัน
………..
ช่องนี้เป็นเหมือนช่อง service ถ้าในอนาคตข้างหน้ามีปัญหา ก็จะสามารถเปิดช่องเพื่อขันครอบออกมาได้ง่าย แต่ถ้าไม่ได้วางแผนเผื่อเอาไว้ หากมีปัญหาอีกทีก็รื้อกันวุ่นวายเลยค่ะ