ในคนไข้บางคนมีฟันน้ำนมค้างอยู่ สาเหตุเนื่องจากไม่มีหน่อฟันแท้ ทำให้ไม่มีฟันแท้ หรือฟันแท้คุดอยู่ข้างใต้ ทำให้ฟันน้ำนมนั้นค้างและไม่หลุดเป็นเวลานาน

กระบวนการการหลุดของฟันน้ำนมเกิดโดย เมื่อฟันแท้เริ่มพัฒนามากขึ้นก็จะเกิดแรงดัน ดันให้รากฟันน้ำนมค่อยๆละลาย หลังจากนั้น 

ฟันน้ำนมที่รากละลายเนื่องจากมีแรงดันมาจากฟันแท้ที่พัฒนาขึ้น

กลไกการหลุดของฟันน้ำนม

เมื่อเวลาผ่านไปฟันน้ำนมที่รากฟันสั้นๆ ก็จะเริ่มโยก และอาจจะหลุดไปได้ หลังจากนั้นคนไข้ก็ต้องหาฟันมาใส่ทดแทน

ปัญหาที่ไม่มีหน่อฟันแท้ หรือฟันแท้อยู่ตำแหน่งที่ไม่ตรงกับรากฟันน้ำนม ทำให้ไม่มีการขึ้นมาแทนที่ของฟันแท้ และทำให้เกิดฟันน้ำนมค้างอยู่

ฟันที่มักจะมีปัญหาที่ที่พบบ่อยๆ คือ ฟันเขี้ยว โดยมักจะพบฟันเขี้ยวฝังหรือไม่มีหน่อฟัน แล้วคนไข้

ฟันเขี้ยวที่คุดอยู่บริเวณเพดานปาก ทำให้ฟันน้ำนมยังอยู่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะไม่แข็งแรงเหมือนเดิม
ทำการผ่าฟันฝังออกไปและทำการใส่รากฟันเทียมขนาดเล็กแทนที่

เมื่อคนไข้มาพบหมอก็จะรักษาตามขั้นตอนรากฟันเทียมปกติ คือ การเอกซเรย์เช็คกระดูกบริเวณที่จะฝังรากฟันเทียมจากนั้นทำการฝังรากฟันเทียมและใส่ครอบฟันตามลำดับ

ก่อนและหลังการรักษา คนไข้ไม่มีหน่อฟันแท้ฟันเขี้ยวทั้งสองข้าง

ต้องปลูกกระดูกไหม

ในกรณีที่กระดูกโดยรอบมีเพียงพอ เนื่องจากเหลือรากฟันน้ำนมค้างอยู่ทำให้กระดูกไม่ละลาย ในกรณีเช่นนี้อาจจะไม่ต้องปลูกกระดูกหรือปลูกน้อยๆ

แต่ถ้ากระดูกไม่พอ มีน้อยมาก ก็จำเป็นที่ต้องปลูกก่อนแล้วค่อยทำรากฟันเทียมทีหลัง

ผ่าตัดเพื่อนำฟันฝังออกมา
ทำการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม
รากฟันเทียมก่อนและหลังการรักษา