รากฟันเทียมและวีเนียร์
ฟันกราม มีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับแรง การบดเคี้ยว และยังเป็นฟันที่คงความสูงของใบหน้า
 
คนไข้ที่ต้องการใส่ฟันหลายๆซี่ (ฟันกรามและฟันหน้า) จะขอว่าขอทำแค่”ฟันหน้าอย่างเดียว”
 
หมอจะยืนยันเสมอว่ายังไงก็ต้องใส่ฟันหลังให้เรียบร้อยก่อน อย่างน้อยก็ฟันปลอมถอดได้
 
เพราะถ้าใส่แค่ฟันหน้า มีโอกาสสูงมากที่ฟันหน้า(ซึ่งมีรากเดียว และมีหน้าที่ไว้”ตัด”อาหาร)จะหักได้ค่ะ
 
ดังนั้นการวางแผนโดยเฉพาะเคสทั้งปาก จะต้องวางแผนให้รัดกุม เพื่อให้ใช้งานได้ในระยะยาวค่ะ