สะพานฟันบนรากฟันเทียม

สะพานฟันบนรากฟันเทียม

เคสนี้มีการสูญเสียกระดูกจากการติดเชื้อขนาดใหญ่ ถ้าจะปลูกกระดูกต้องทำการผ่าตัดเยอะมาก
 
(จากรูปเอกซเรย์ จะเห็นว่ามีเงาดำขนาดใหญ่ เห็นแล้วรู้เลยว่าตรงนี้ไม่มีกระดูกแน่นอน)
 
เนื่องจากต้องมีการใส่ฟัน หลายซี่ติดกัน แผนการรักษาจึงเลือกที่จะทำเป็น #สะพานฟัน บนรากฟันเทียมแทน
 
โดยใส่รากฟันเทียมบริเวณหัว-ท้าย และทำเป็นสะพาน ข้ามบริเวณที่ต้องปลูกกระดูกใหญ่ไปเลย
 
เพื่อลดความซับซ้อนของการผ่าตัด ลดระยะเวลาในการรอ (การปลูกกระดูกขนาดใหญ่ จะมีการผ่าตัดที่ใหญ่ค่ะ)