สะพานฟัน บนรากฟันเทียม
ใส่รากฟันเทียมเป็นซี่ๆ หรือ ใส่เป็นสะพานฟันดี
คนไข้หลายคนมีความกังวลว่า การใส่รากฟันเทียมเป็นแบบสะพานฟัน คือ มีรากฟันเทียมอยู่หัว-ท้าย แล้วทำสะพานฟันสามซี่ติดกันจะมีปัญหาอะไรไหม
การทำสะพานฟันบนรากฟันเทียม
  • จะไม่ทำสะพานฟันที่ยาวเกินไป
  • การออกแบบส่วนด้านใต้ของสะพานฟัน จะต้องเป็นส่วนที่ป่อง หรือ นูนออกมา เพื่อไม่ให้มีเศษอาหารติดและให้คนไข้สามารถทำความสะอาดด้วย superfloss เองได้
  • การออกแบบต้องทำให้มั่นใจว่าสามารถทำความสะอาด cement ที่ยึดระหว่างครอบฟันและabutment โดยไม่ให้มีส่วนของ cement ตกค้างอยู่
  • ดีไซน์ส่วนของสะพานฟันให้ยึดซีเมนต์นอกปากเพื่อป้องกันปัญหารากฟันเทียมอักเสบ
ข้อดีของการเลือกทำสะพานฟันบนรากฟันเทียม
  • ลดจำนวนรากฟันเทียมและลดการผ่าตัด
  • ลดการปลูกกระดูก และการผ่าตัดซี่ซับซ้อน โดยเลือกที่จะทำเป็นสะพาน ข้ามส่วนที่กระดูกบางไปแทน
การใส่ฟันแยกซี่ ก็มีข้อดีคือ
  • การที่ใส่เป็นซี่ๆ 1:1 ทำให้สามารถรับน้ำหนักจากแรงบดเคี้ยวได้มาก
  • การดูแลรักษาด้วยไหมขัดฟันทำได้ง่าย เหมือนฟันธรรมชาติ
  • การ Maintainance ทำได้ง่าย หากมีปัญหาสามารถแก้ไขเป็นซี่ๆ
อย่างไรก็ตามจะรักษาแบบไหน การปรึกษากับทันตแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อ ให้เลือกการรักษาที่เหมาะสมที่สุดกับคนไข้ค่ะ