รากฟันเทียม วีเนียร์

 

คนไข้ที่สูญเสียฟันหลังไปนานๆ จะใช้ฟันหน้าในการบดเคี้ยวอาหาร ทำให้มักเจอปัญหาคือ ฟันหน้า(ซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ในการบดเคี้ยวโดยตรง) รับแรงมากเกินไปจนเกิดการสึก บางเคสสึกคนถึงโพรงประสาทฟัน หรือบางเคสก็หักไปเลย  

การซ่อมแซมบูรณะจึงต้องทำไปพร้อมๆกัน โดยหมอจะบูรณะในส่วนของฟันกรามให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงบรูณะส่วนของฟันหน้าตามไป

ตัวอย่างเคสนี้ จะเห็นว่าฟันหน้าถูกใช้งานหนักมาก จนสึกไปเกือบครึ่งซี่ 

การรักษาจึงทำรากฟันเทียมในส่วนของฟันกรามและเซทการสบฟัน รวมถึงความสูงของการสบฟันใหม่ จากนั้นจึงทำการรักษารากฟัน(Root canal treatment).ในส่วนของฟันธรรมชาติและทำเดือยและทำครอบฟันและวีเนียร์ต่อไปค่ะ

รากฟันเทียม Neobiotech 

ทันตแพทย์รากฟันเทียม : ทพญ.นลัท ว่องวัจนะ

ทันตแพทย์เอนโดดอนต์: ทพญ.พาทินี พลาดิสัย

ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์:ทพญ.สลิลภร ศรีเจษฎาพันธ์