รากฟันเทียม หลายซี่

ใส่รากฟันเทียมเป็นซี่ๆ หรือ ใส่เป็นสะพานฟันดี
 
คนไข้หลายคนมีความกังวลว่า การใส่รากฟันเทียมเป็นแบบสะพานฟัน คือ มีรากฟันเทียมอยู่หัว-ท้าย แล้วทำสะพานฟันสามซี่ติดกันจะมีปัญหาอะไรไหม
การทำสะพานฟันบนรากฟันเทียม
 
-จะไม่ทำสะพานฟันที่ยาวเกินไป
 
-การออกแบบส่วนด้านใต้ของสะพานฟัน จะต้องเป็นส่วนที่ป่อง หรือ นูนออกมา เพื่อไม่ให้มีเศษอาหารติดและให้คนไข้สามารถทำความสะอาดด้วย superfloss เองได้
 
-การออกแบบต้องทำให้มั่นใจว่าสามารถทำความสะอาด cement ที่ยึดระหว่างครอบฟันและabutment โดยไม่ให้มีส่วนของ cement ตกค้างอยู่
 
-ดีไซน์ส่วนของสะพานฟันให้ยึดซีเมนต์นอกปากเพื่อป้องกันปัญหารากฟันเทียมอักเสบ
 
ข้อดีของการเลือกทำสะพานฟันบนรากฟันเทียม
 
-ลดจำนวนรากฟันเทียมและลดการผ่าตัด
 
-ลดการปลูกกระดูก และการผ่าตัดซี่ซับซ้อน โดยเลือกที่จะทำเป็นสะพาน ข้ามส่วนที่กระดูกบางไปแทน
 
การใส่ฟันแยกซี่ ก็มีข้อดีคือ
 
-การที่ใส่เป็นซี่ๆ 1:1 ทำให้สามารถรับน้ำหนักจากแรงบดเคี้ยวได้มาก
 
-การดูแลรักษาด้วยไหมขัดฟันทำได้ง่าย เหมือนฟันธรรมชาติ
 
-การ Maintainance ทำได้ง่าย หากมีปัญหาสามารถแก้ไขเป็นซี่ๆ
 
อย่างไรก็ตามจะรักษาแบบไหน การปรึกษากับทันตแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อ ให้เลือกการรักษาที่เหมาะสมที่สุดกับคนไข้ค่ะ