อยากมีฟันติดแน่นทันทีหลังจากผ่าตัด หมอทำให้ได้ไหม?
 
ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า กระบวนการ ยึดระหว่างกระดูกคนไข้และรากฟันเทียม ตามธรรมชาติ ใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน
 
อย่างไรก็ตามในบางเคสจะมีเกณฑ์พิจารณาว่า สามารถต่อฟันชั่วคราวทันทีที่ใส่รากฟันเทียม (แบบตามรูปตัวอย่าง)
 
ต้องบอกก่อนว่าการใส่ฟันทันที มีโอกาสที่จะกระทบกระเทือน การหายของรากฟันเทียมกับกระดูก จนอาจจะทำให้บางเคสรากฟันเทียมหลุดแล้วต้องผ่าตัดใหม่ในอนาคต
 
อย่างไรก็ตามเกณฑ์ที่จะพิจารณาว่าจะใส่ฟันชั่วคราวทันทีได้แก่
– บริเวณที่ใส่รากฟันเทียมมีการติดเชื้อที่ควบคุมได้
– กระดูกที่เหลืออยู่ในบริเวณที่ใส่รากฟันเทียมมีคุณภาพและมีความหนาแน่นที่ดีพอ
– สามารถใส่รากฟันเทียมมี ความแน่นมากกว่า 35 NCm
 
ถ้าไม่ได้ตรงตามเกณฑ์ หมอจะพิจารณาทำการปิดรากฟันเทียม ใต้เหงือก เพื่อลดความเสี่ยงที่รากฟันเทียมที่ยังไม่แข็งแรงโดนกระทบกระเทือน
รอจนรากแข็งแรงแล้วค่อยใส่ฟันค่ะ
 
#dentalimplant #implantdentistry #implantologia #คลินิกทำฟัน #รากฟันเทียม #ทำฟันพระรามสาม #ทันตกรรมพระราม3 #implantology #รากเทียม #ทำฟันพระราม3 #ทันตกรรมพระรามสาม #รากเทียมพระรามสาม #รากเทียมพระราม3 #รากฟันเทียมทั้งปาก #รากฟันเทียมโดยหมอเฉพาะทาง #รากเทียมทั้งปาก