allon6

คนไข้หลายคนถามมาว่า จะใช้เวลาในการรักษานานไหม ????

คำตอบคือขึ้นกับสภาวะของแต่ละเคส และแต่ละบุคคล!!

(บางเคสหลังผ่าตัดก็ได้ฟันใน 24 ชั่วโมง แต่บางเคสก็เป็นหลักหลายๆปี)

……………………………………………

ปัจจุบันเทคโนโลยีในทางการแพทย์ จะพัฒนาเพื่อให้การรักษาเร็วขึ้น ประสิทธิภาพดีขึ้น

แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเคารพเสมอคือ “ธรรมชาติ”

เพราะธรรมชาติของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน

ถ้าเร่งได้ หมอจะเลือกวิธีที่เร่งให้ได้ผลเร็ว

แต่ถ้าไม่ได้ “มันคือไม่ได้” ต้องค่อยๆรักษาตามขั้นๆไปค่ะ

……………………………………………

โดยปกติการทำ Allon4,Allon6,AllonX จะเน้นการให้รากฟันเทียมอยู่ในกระดูกส่วนที่มีความหนาและละลายช้า

เช่น บริเวณคางในฟันล่าง หรือ ฐานกระดูกโซนด้านหน้า ในส่วนขากรรไกรบน

การรักษาจึงเลือกที่จะตัดแต่งกระดูกส่วนที่บางๆออกแล้วทำการใส่รากฟันเทียมในบริเวณหนาๆแทน เช่น บริเวณคางเป็นต้น

แต่สำหรับคนที่มีกระดูกบาง ….. (ส่วนมากที่เจอคนเอเชียจะกระดูกค่อนข้างบางมาก) ทำให้แทบไม่มีที่ สำหรับการใส่ราก การทำแบบ Conventional AllonX ก็จะไม่สามารถทำได้

จึงเหลือทางเลือก 2 ทาง

คือ

1.Zygomatic implant (หรือการใช้รากฟันเทียมขนาดยาวมากมาก ยึดกับส่วนโหนกแก้ม) ….

แบบนี้ต้องเข้าห้องผ่าตัด(OR)และดมยาสลบ

2.ทำภายใต้ยาชา ต้องเลือกที่จะปลูกกระดูกค่ะ

……………………………………………

เคสที่จะเล่าต่อไปนี้ทำเป็นแบบที่ 2 คือปลูกกระดูก

  • คนไข้มาพบหมอด้วยโรคเหงือก ทำให้ฟันส่วนใหญ่ (ทั้งฟันบนและฟันล่างฝั่งขวาทั้งแถบไม่สามารถเก็บได้แล้ว)
  • กระดูกแทบไม่มีทั้งขากรรไกรบน ส่วนขากรรไกรล่างค่อนข้างบาง
  • การรักษาเริ่มจากการถอนฟันที่ติดเชื้อออก แล้วทำการยกไซนัสพร้อมปลูกกระดูกทั้งสองข้าง(ยกเยอะมากกกก จาก 1mm>15mm , ปลูกกระดูกตั้งแต่โซนหลังเขี้ยวไปจนถึงฟันกราม)
  • ช่วงที่รอกระดูกที่ใส่ในไซนัสสร้างขึ้นมา ก็มาทำการปลูกกระดูกโซนด้านหน้าต่อ
  • โดยทำการถอนฟันล่างที่เก็บไม่ได้ พร้อมกับเก็บกระดูกจากกรามบริเวณนั้นมาปลูกบริเวณโซนด้านหน้า

ระยะเวลาทั้งหมดก็เกือบสองปี ^^