การบูรณะฟันบริเวณที่ต้องการความสวยงาม หรือ esthetic zone

ขั้นตอนในการทำการรักษาจะทำอะไรก่อนหลัง

คำตอบคือจริงๆแล้วสามารถทำแบบไหนก่อนก็ได้  แต่ถ้าแบ่งทำสิ่งที่ยากก็คือการที่ต้องทำทุกซี่ให้มีความใกล้เคียงกัน

 ส่วนตัวหมอจึงชอบที่จะทำรากฟันเทียมรอให้รากฟันเทียมแข็งแรงจากนั้นค่อยทำครอบฟันวีเนียร์และครอบบนรากฟันเทียมพร้อมกันเป็นเซตค่ะ
……..

เคสนี้คนไข้อยู่ต่างประเทศ ทำให้มีความจำกัดพอสมควร

การรักษาหมอจึงแบ่งเป็น 2 ทริปกว้างๆ

ทริปแรก ทำการผ่าตัดเพื่อใส่รากฟันเทียม (ทั้งฟันหน้าและฟันกราม ทำพร้อมกันค่ะ)

นอกจากรากฟันเทียมแล้วยังต้องมีการปลูกกระดูก และตัดแต่งเหงือก(จะสังเกตุว่าขอบเหงือกของคนไข้ไม่เท่ากัน จึงต้องตัดแต่งให้เสมอกัน)

จากนั้นทริปหลัง

จึงทำครอบฟันทั้งฟันธรรมชาติและฟันบนรากฟันเทียม

…………………….

เคสนี้ครอบฟันเดิมบนฟันธรรมชาติฝั่งขวายังดีอยู่ หมอจึงไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะ

แต่พยายามทำให้ครอบชุดใหม่กลมกลืนกับครอบเดิม

ในส่วนของบริเวณฟันกรามน้อย ขนาดของช่องว่างไม่เพียงพอที่จะใส่รากฟันเทียมได้ถึงสองราก จึงเลือกที่จะใส่รากเดียว แต่ขนาดใหญ่ และปรับรูปร่างส่วนของครอบฟันบนรากฟันเทียมแทน

…………………….

สิ่งที่สำคัญคือครั้งแรกที่เราเจอกัน ต้องคุยรายละเอียด ข้อจำกัด และวางแผนการรรักษาร่วมกัน
แผนการรักษาที่แม่นยำและรัดกุม จะช่วยให้ผลลัพธ์ดีดังที่คาดไว้ค่ะ