รากฟันเทียมขนาดเล็ก
รากฟันเทียม เล็กจิ๋ว สำหรับฟันซี่เล็ก
 
คนไข้ใส่ฟันปลอมถอดได้มาหลายสิบปี
เบื่อที่จะใส่ฟันปลอมแล้วอยากจะใส่รากฟันเทียมเพื่อไม่ต้องถอดเข้าถอดออกอีกต่อไป
ปกติรากฟันเทียมจะต้องมีระยะห่างระหว่างรากฟันเทียมกับฟันธรรมชาติข้างเคียงเพียงพอ
ดังนั้นบริเวณที่เล็กมากๆจึงไม่สามารถใส่รากฟันเทียมขนาดปกติได้
จึงต้องใช้รากฟันเทียมขนาดเล็กจิ๋วที่เรียกว่า mini implant
ข้อดีคือถึงแม้จะขนาดเล็กแต่ก็ยังแข็งแรง
แต่ข้อเสียคือการผ่าตัดต้องแม่นยำมาก
 
การผ่าตัดต้องทำภายในครั้งเดียวให้ได้ตำแหน่งที่ดีที่สุดเนื่องจากบริเวณนั้นเล็กมากจึงไม่สามารถเปลี่ยนมุมได้
และมุม แนวของรากเทียมต้องพอดีเป๊ะที่จะรับครอบฟัน
 
นอกจากนี้เนื่องจากรากฟันเทียมเป็นเพียงชิ้นเดียวทำให้ส่วนของแกนที่ต่อกับครอบฟันโผล่มาเหนือเหงือก ทำให้ต้องต่อฟันชั่วคราวทันที
 
ในส่วนของฟันชุดถาวรก็เป็นครอบฟันเช่นปกติค่ะ 🥰