จัดฟัน ต้องทำก่อน หรือ หลัง ทำรากฟันเทียม ?

มีคนไข้ที่มาปรึกษาการรักษาแบบ comprehensive treatment หลายท่าน โดยในหลายๆ เคสตั้งใจอยากจะทำทุกอย่างให้ดีทีเดียว เนื่องจากทิ้งปัญหาไว้นาน ส่วนมากมักจะตรวจพบฟันล้มจากการถอนฟันไปนานแล้วไม่ได้ใส่ฟัน บางท่านมีปัญหาการสบฟันอยู่แล้วการรักษาต้องเริ่มที่การเคลียร์ช่องปากเช่น อุด ถอน ครอบ รักษารากฟันที่ไม่สมบูรณ์ก่อน จากนั้น จัดฟัน เมื่อจัดฟันแพทย์จะทำการเปิดช่องว่างให้เหมาะสมกับการใส่ฟัน ให้ได้การสบฟันและระยะห่างที่เหมาะสม เมื่อจัดฟันเสร็จแล้วค่อยมาทำรากฟันเทียมเป็นขั้นตอนสุดท้ายถ้าเราทำรากฟันเทียมไปแล้วจะจัดฟันได้ยาก เนื่องจากรากฟันเทียมจะไม่สามารถขยับตำแหน่งได้ ปักไปตรงไหนอยู่ตรงนั้น ดังนั้นต้องจัดฟันให้เรียบร้อยก่อนค่ะ ค่อยมาใส่ฟัน

#implant #implants #implantologia #implantology #doctor.nalat #smileandshine

implantdentistry #implantology #dentalimplant #รากเทียม #รากฟันเทียม #ฟันปลอม #คลินิกทำฟันพระรามสาม #คลินิกทำฟัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *