ตัวอย่างเคสการใส่รากฟันเทียมทันทีหลังการถอนฟัน(Immediate implant placement)

immediate implant placement รากฟันเทียม

ในบางเคสที่คนไข้มาพบแพทย์เพื่อใส่ฟันทดแทน และเมื่อตรวจดูแล้วพบว่ายังไม่มีการติดเชื้อ หรือการติดเชื้อรอบรากฟันเป็นอย่างจำกัด เช่น ฟันรักษารากแล้ว และฟันหักไป หรือ ฟันร้าวจนไม่สามารถรักษาได้ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาว่ามีกระดูกรอบปลายรากฟันเพียงพอที่จะยึดรากเทียม

ในกรณีดังกล่าว อาจพิจารณาใส่รากฟันเทียม ทันทีหลังการถอนฟัน (Immediate implant placement)

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ

  • ลดเวลาในการรักษาให้สั้นลง ถ้าเราถอน เราต้องรอแผลหายก่อนสี่เดือน ก่อนที่จะใส่รากฟันเทียมแล้วรออีกสามเดือน แต่ถ้าเราถอนพร้อมใส่รากเทียม เราก็จะได้ฟันภายในเวลาเพียงสามเดือน
  • คนไข้เจ็บเพียงครั้งเดียว
  • วิธีนี้ต้องใส่กระดูกเทียมเสริม บริเวณที่เป็นช่องที่ถอนฟัน ดังนั้นวิธีนี้ต้องปลูกกระดูกด้วยเสมอ
  • มีการวิจัยมากมายรองรับว่าวิธีนี้จะคงสภาพเหงือกและกระดูกรอบรากเทียมได้ดี

อย่างไรก็ตาม วิธีการรักษานี้อาจไม่ได้ทำได้ทุกเคส ในบางเคสที่มีการติดเชื้อ หรือ มีกระดูกรองรับรากเทียมใต้ต่อบริเวณที่ถอนไม่เพียงพอ เช่น ติดไซนัส หรือ ติดกับเส้นประสาท ก็ไม่สามารถทำได้

การเลือกวิธีการรักษา ควรเป็นดุลพินิจของแพทย์

ถ้าถามความเห็นส่วนตัว หมอจะเลือกทำวิธีนี้ในกรณีที่มีปัจจัยพร้อมเท่านั้น เนื่องจากต้องการควบคุมให้ผลการรักษา Stable ตลอดการรักษา เลือกวิธีการรักษาตามปัจจัยธรรมชาติที่มีอยู่ เพื่อผลยั่งยืนระยะยาวค่ะ

Immediate implant placement

Example of implant placement immediately after tooth extraction In some cases, patients see a doctor for replacement tooth. And when examined, it was found that there was no infection. Or limited infections around the dental roots and has enough bone around the end of the dental implant In such case May consider Immediate implant placement after tooth extraction.

  • Reduce treatment time
  • Stable bone and gum around the implant
  • Reduce surgery from 2 (implant and extraction) to 1

ทพญ.นลัท ว่องวัจนะ

implant#implants #implantologia #implantology #doctor.nalat#smileandshine#implantdentistry #implantology#dentalimplant#รากเทียม#รากฟันเทียม#ฟันปลอม#คลินิกทำฟันพระรามสาม#คลินิกทำฟัน