รากฟันเทียม วีเนียร์และครอบฟัน แนวทางการบูรณะฟันทั้งปาก

รากฟันเทียมหลายซี่ ใส่เป็นรากเดี่ยวๆหรือสะพานฟันถึงจะเหมาะสม

รากฟันเทียมหลายซี่

รากฟันเทียมหลายซี่ ใส่เป็นรากเดี่ยวๆหรือสะพานฟันถึงจะเหมาะสม

ตัวอย่างการรักษา รากฟันเทียมทั้งปาก ALLON6

การรักษา All-on-4, All-on-6, และ All-on-X มีเวลาในการรักษาที่แตกต่างกันมากขึ้นกับสภาพและความต้องการของแต่ละคน