Extraoral suction เครื่องดูดละอองฝอยกำลังสูงแบบใช้ภายนอกช่องปาก

การทำฟันจะต้องใช้เครื่องกรอฟัน เครื่องขูดหินปูน หรือเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งการใช้เครื่องมือเหล่านี้ จะมีละอองฝอยฟุ้งกระจาย ทั้งที่มองเห็นด้วยตาเปล่าและไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ละอองฝอยเหล่านี้อาจจะปนเปื้อนเลือด หรือ เชื้อโรค ซึ่งปัจจุบันช่วง COVID – 19 ระบาดสามารถติดต่อกันได้ด้วยระบบทางเดินหายใจ เพราะฉะนั้นละอองฝอยที่ฟุ้งกระจายที่เกิดจากการทำฟัน ทำให้เสี่ยงต่อทันตแพทย์ และคนไข้ที่มาทำฟันก็เสี่ยงอาจจะได้รับเชื้อกลับไป ดังนั้นคลินิกจะต้องกำจัดละอองฝอยไม่ให้ฟุ้งกระจายออกมาด้านนอก

เครื่องดูดละอองฝอยกำลังสูงแบบใช้ภายนอกช่องปาก Extraoral suction หรือ  External Oral Suction (EOS)  โดยการทำหน้าที่ของเครื่อง คือเครื่องจะช่วยดูดละอองฝอยที่ฟุ้งกระจายในอากาศกลับเข้าไปในเครื่องและฆ่าเชื้อโรคโดยผ่านกระบวนกรองด้วย HEPA และฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 และเชื้อโรคอื่นๆได้

สไมล์ แอนด์ ชายน์ เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และ ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นมั่นใจกับการทำฟันที่คลินิกสไมล์ แอนด์ ชายน์ได้เลยค่ะ

โดย Admin คลินิกทันตกรรมสไมล์แอนด์ชายน์