ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมสไมล์แอนด์ชายน์ พระรามสาม

เราทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้ทันตแพทย์แต่ละท่านได้ทำงานในส่วนที่ตนเชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรรักษาอย่างมืออาชีพ และได้ผลลัพธ์จากการรักษาทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

รากฟันเทียม(Dental implant)

ทพญ. นลัท ว่องวัจนะ
Dr.Nalat Wongwatjana DDS,FICOI

Oral implantology (ทันตกรรมรากฟันเทียม)

 • DDS(Second Class Honor), Chulalongkorn University,Bangkok, Thailand 2009
 •  Certificate of completion of Intermediate and advanced basic dental implants practice from OSSTEM THAILAND
 • CERTIFICATE IN IMPLANT EXTERNSHIP PROGRAM, THE STATE UNIVERSITY OF NEWYORK AT STONY BROOK SCHOOL OF DENTAL MEDICINE

AWARD
• Honorable mention award, Esthetic implant competition, TPA with ITI Straumann. (Thai Prosthodontics Association and an International team of implantology, Straumann)

ACCREDITATION
• Accreditation of ADVANCE IN IMPLANTOLOGY –DGOI

(Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie -German Society of Oral Implantology)
• Fellowship in International Congress of Oral Implantologists (ICOI)
PUBLICATIONS
• Dr.Nalat Wongwatjana,DDS, – Bangkok. “Staged Approach Single Dental Implant in Aesthetic Zone, THAI ASSOCIATION OF DENTAL IMPLANTOLOGY, Vol. 40,2017

ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontist)

ทพญ. ทิชา ทองระกาศ
Dr. Ticha Thongrakard

Prosthodontist(ทันตกรรมประดิษฐ์)

• D.D.S. Chulalongkorn University
• Master Degree of Prosthodontic Dentistry
• Certificate of Implant Dentistry Chulalongkorn University

ทพญ.ทิชา ทองระกาศ

ทพญ.สลิลภร ศรีเจษฎาพันธ์
Dr.Salinporn Srijesdapun

Prosthodontist(ทันตกรรมประดิษฐ์)

• Doctor of Dental Surgery (DDS) Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
• Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences Program (Prosthodontic), Chulalongkorn University

ทพญ.สลิลภร ศรีเจษฏาพันธ์

Esthetic and restorative dentist

ทพญ.อัญชุลี

ทพญ.อัญชุลี สุวรรณรัตน์

Dr.Aunchulee Suwannarat

Esthetic and restorative dentist

 • Doctor of Dental Surgery (DDS) Faculty of Dentistry, Mahidol University
 • Graduate Diploma in Clinical Sciences (Esthetics in crowns and fixed partial dentures), Chiang Mai University

ศัลยกรรมช่องปาก(Oral Surgeon)

ทพญ.พัชรินทร์ สอดศรี
Dr.Patcharin Sodsri

Oral Surgeon

 • DDS., Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Thailand, 2001
 • Certificate in Oral and Maxillofacial Surgery, Mahidol University
ทพญ.พัชรินทร์ สอดศรี

ทพญ.อิสิ สวัสดิจีระ
Dr.Ih-si Sawasdichira

Oral Surgeon

 • DDS., Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Thailand, 2001
 • Certificate in Oral and Maxillofacial Surgery, Mahidol University
dr.isi

ทันตกรรมเอนโดดอนต์(Endodontist)

ทพญ.พาทินี พลาดิสัย
Dr.Pathnee Pladisai,DDS,MSc,FRCD

ENDODONTIST(ทันตกรรมเอนโดดอนต์-รักษาคลองรากฟัน)

2011 DDS (1st class honor) Chulalongkorn University
2016 MSc in Endodontic, Chulalongkorn University
2017 Diplomate Thai board in Endodontic (FRCD—Fellowship of the Royal College of Dentists of Thailand)

Research publication
International journal publication of “Journal of Endodontic” in March 2016 in the title of “Effectiveness of Different Disinfection Protocols in the Reduction of Enterococcus faecalis in Teeth with Large Root Canals”

ปี 2016 อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 
ปี 2020 กรรมการสอบวิจัย นิสิตหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปี 2021-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทพญ. ณัชญาพร ทรัพย์ศรีโสภา
Dr.Nuchayaporn Shupsrisopa ,DDS

ENDODONTIST(ทันตกรรมเอนโดดอนต์-รักษาคลองรากฟัน)

 • Doctor of Dental Surgery (DDS) Faculty of Dentistry, Mahidol University
 • Graduate Diploma of Clinical Sciences Dentistry (endodontics), Chiang Mai University
ทพญ.ณัชญาพร ทรัพย์ศรีโสภา

ทันตกรรมรักษาโรคปริทันต์ : ทันตแพทย์โรคเหงือก(PERIODONTIST)

ทพญ. ภิญญดา อินทรแสน
Dr.Pinyada Intarasean

Periodontist(ทันตกรรมปริทันต์)

• DDS(second class honor) Faculty of Dentistry, Mahidol University
• Certificate in a residency training program in Periodontics

ทพญ.ภิญญดา อินทรแสน

ทันตกรรมทั่วไป(General Practitioner)

ทพญ.ภริตา จิรโชคไพศาล
DR.PARITA JIRACHOKPAISARN

General Practitioner

Doctor of Dental Surgery (DDS) Faculty of Dentistry, Mahidol University 

ทพญ.ภริตา
ทพญ.ณัชชา นทีกุลชนะ

ทพญ.ณัชชา นทีกุลชนะ
Dr.Nutcha Nateekulchana

General Practitioner

Doctor of Dental Surgery (DDS) Faculty of Dentistry, Mahidol University

ทพ.ภูมิ

ทพ. ภูมิ พืชไพจิตร

Dr. Poom Peudpaichit

General Practitioner

Doctor of Dental Surgery (DDS) Faculty of Dentistry, Mahidol University

ทันตกรรมจัดฟัน(Orthodontist)

ทพญ.นวรัตน์ วรวงศากุล

ทพญ.นวรัตน์ วรวงศากุล
Dr.Navarat Voravongsagul,DDS,MSc

Orthodontist(ทันตกรรมจัดฟัน)

Education
• 2005 – 2011 2nd Class Honors in Doctor of Dental Surgery (D.D.S.),Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

• 2014 – 2015 Research Fellow in orthodontics, Prince of Songkla University
• 2015 – 2017 Master of Science in Orthodontics (MSc.), Prince of Songkla University
• 2014 – 2018 Residency Training Program in Orthodontics, Prince of Songkla University

ทพญ.วรุณี สุทธิแย้ม
Dr.Warunee Suthiyam

Orthodontist(ทันตกรรมจัดฟัน)

 • Doctor of Dental Surgery(DDS) Faculty of Dentistry,Mahidol University
 • Certificate in Orthodontic program from Advance Orthodontic Society
 • Certificate of Attendance for Invisalign Go Fundamental Course
 • Certificate of Appreciation Training Course of Aligner Orthodontic by Crystal Smile
ทพญ.วารุณี
ทพ.ธรรมนูญ ปานะพิพัฒน์

ทพ. ธรรมนูญ ปานะพิพัฒน์,DDS,MSc
Dr.Thammanoon Panaphipat

Orthodontist(ทันตกรรมจัดฟัน)

Education
•DDS,Chulalongkorn University
•MSc. Orthodontics, Mahidol University

AWARDS
• 2016 Platinum Invisalign provider
• 2017 Platinum Elite Invisalign provider
• 2018 Diamond Invisalign provider
• 2019-2024(Current) Diamond Invisalign provider